NVVC Advies

​​Wat is NVVC Advies?

NVVC Advies is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Kernopdracht voor de NVVC is dienstverlenend te zijn naar haar leden én naar de maatschappij. In NVVC Advies wordt samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) op het gebied van medisch inhoudelijke expertises voor externe partijen, functioneringsvraagstukken en vakspecifieke begeleiding voor individuele collegae en vakgroepen. 

​​​​​Wat biedt NVVC Advies?

NVVC Advies biedt, op verzoek, hoogwaardig, specialistisch advies inzake cardiovasculaire vraagstukken. De NVVC en NVT staan voor kwalitatief goede zorg. Vanuit de wetenschappelijke vereniging ondersteunen wij onze leden op allerlei manieren. Daarbij stellen we onze kennis en ervaring ook beschikbaar aan externe partijen. De besturen van de twee verenigingen hebben daartoe een groep ervaren collegae bijeengebracht met expertise op divers gebied om afhankelijk van de vraagstelling te acteren als adviseurs om:

  • externe partijen hoogwaardig cardiologische inhoudelijke expertise aan te bieden rondom o.a. functioneringsvraagstukken, calamiteitonderzoeken, en schadeclaims
  • individuele leden en vakgroepen desgewenst te adviseren en eventueel te begeleiden in het waar mogelijk verder verbeteren van de kwaliteit van de geboden zorg, de organisatie daarvan of in het optimaliseren van de onderlinge samenwerking.

Naast leden van de vereniging bestaan onze opdrachtgevers uit Raden van Bestuur van ziekenhuizen, coöperaties van medisch specialisten en medisch specialistische bedrijven, verzekeraars, triagebureaus en advocatenkantoren.

​Werkwijze

Heeft u een vraag en/of een mogelijke opdracht, dan volgt een vrijblijvend gesprek met de medisch coördinator van NVVC Advies. De medisch coördinator duidt uw opdracht en zoekt een daarbij passende adviseur. Alle NVVC adviseurs zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) of de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), waar vereist BIG-geregistreerd, en zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand.  

         

Het NVVC bureau zal op basis van de overeengekomen inschatting van opdrachtgever en medisch coördinator een offerte opstellen voor het adviestraject. Voor aanvang van een traject wordt een overeenkomst getekend met daarin de specifieke opdracht en afspraken over de uitvoer van de opdracht, de rapportage daarover, en het facturatieproces.

Wie wij zijn

Dr. H.A. (Hans)
Bosker

Medisch coördinator

Dr. M.C.G. (Marcel) Daniels

Medisch coördinator

Drs. I. (Iris)
van der Valk

Directeur NVVC

Heeft u een vraag?

Stel deze per mail!