NVVC Beleidsvisie 2025: 
Toekomstbestendige zorg voor het hart

Na een ledenraadpleging, een werkconferentie met de NVVC werkgroepen en een visiebijeenkomst met leden en stakeholders presenteert het NVVC bestuur met trots de NVVC beleidsvisie 2025: Toekomstbestendige zorg voor het hart. 


In deze beleidsvisie de drie speerpunten: toegankelijkheid van zorg, kwaliteit van zorg en de cardioloog van (over)morgen met de bijbehorende doelen en activiteiten tot 2025. 
Het speerpunt kwaliteit van zorg is nader uitgewerkt in het Kwaliteitsbeleids- en kwaliteitsvisiedocument cardiologische zorg 2025.

Lees de beleidsvisie (PDF)

Lees de samenvatting (PDF)

Lees het Kwaliteitsbeleids- en -visiedocument cardiologische zorg 2025 (PDF)