Voordelen van het NVVC lidmaatschap:

  • Toegang tot het NVVC netwerk
  • Ledentarief bij NVVC Voor- en Najaarscongressen.
  • Ontvangst van de NVVC Nieuwsbrieven.
  • Ontvangst van het
   Netherlands Heart Journal.
  • Lidmaatschap bij de European Society of Cardiology.

  Met uw lidmaatschap bij de NVVC maakt u het mogelijk dat in het belang van de beroepsgroep gewerkt wordt aan kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en wetenschap & innovatie.

  Meer over het lidmaatschap

  Het lidmaatschap bij de NVVC kunt u per kalenderjaar opzeggen via bureau@nvvc.nl.

  Wijziging van soort lidmaatschap (u bent cardioloog i.o. geworden, of cardioloog, of u gaat met pensioen) graag zo snel mogelijk doorgeven via bureau@nvvc.nl. De aanpassing van de contributie wordt het volgende kalenderjaar doorgevoerd.

  De verschillende soorten lidmaatschappen staan beschreven in de:Statuten van de NVVC.

  De NVVC gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe de NVVC dit doet kunt u nalezen in de Privacy policy.

  Uw gegevens wijzigen

  Als u uw gegevens in de ledenadministratie wilt wijzigen dan dient u hiervoor dit formulier in te vullen: Aanvraag wijziging gegevens

  Aanmelden voor NVVC lidmaatschap

  Contributie 2020

  Tijdens de Algemene ledenvergadering van vrijdag 8 november 2019 is de contributie voor 2020 vastgesteld. 
  De contributie 2020 is als volgt:

  € 1215,25 Gewoon lid (geregistreerde cardiologen) (inclusief bijdrage Federatie van € 555,25)

  € 219,00 Junior lid (Cardiologen in opleiding)

  € 219,00 Buitengewoon lid

  € 198,00 Buitengewoon lid combi-NVHVV

  € 80,00 Niet-praktiserend lid

  Bij aanmelding vanaf 1 januari tot het Voorjaarscongres betaalt u de volledige contributie. Bij aanmelding vanaf het Voorjaarscongres tot het Najaarscongres betaalt u de helft van de NVVC contributie (exclusief bijdrage aan de Federatie*). Bij aanmelding na het Najaarscongres tot 31 december betaalt u de volledige contributie in het volgende kalenderjaar.


  Bijdrage Voor- en Najaarscongressen
  De eigen bijdrage voor deelname aan NVVC-congressen is voor 2020 vastgesteld op:

  € 60,00 Leden specialist 


  € 20,00 Leden niet-specialist    *Federatie bijdrage
  Praktiserende medisch specialisten betalen vanaf 1 januari 2019 € 555,25 voor de belangenbehartiging van de medisch specialisten in Nederland door de Federatie Medisch Specialisten. Hierbij hoort ook de individuele dienstverlening die de Federatie aanbiedt in samenwerking met de LAD via het Kennis- en dienstverleningscentrum, kortingen en andere voordelen.

  Het FMS nummer voor NVVC leden (cardiologen) is niet voor medewerkers van het NVVC-bureau in te zien. Leden kunnen dit zelf opvragen bij de FMS: info@demedischspecialist.nl (030-2823666)

  Zie ook: Waar gaat uw bijdrage naar toe


  **De Jonge Specialist (DJS) en Landelijke Artsen Dienstverband (LAD)
  Junior leden (cardiologen in opleiding) hebben de mogelijkheid om naast het NVVC lidmaatschap tevens lid te worden van DJS/LAD. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u lid wilt worden van DJS/LAD of alleen van DJS. 

  De contributie wordt door DJS bij u in rekening gebracht, waarvan ten minste 42% via uwCAO gedeclareerd kan worden..

  Voor meer informatie zie www.dejongespecialist.nl