Home

Vereniging

NVVC lidmaatschap

Over de NVVC

Portretten van cardiologen

Contactgegevens

Congressen

Vacatures

NVVC Netwerk FAQ

Voordelen van het NVVC lidmaatschap:

  • Toegang tot het NVVC netwerk
  • Gratis deelname aan de NVVC
    Voor- en Najaarscongressen*.
  • Ontvangst van de NVVC Nieuwsbrieven.
  • Ontvangst van het
    Netherlands Heart Journal.
  • Lidmaatschap bij de European Society of Cardiology.

Met uw lidmaatschap bij de NVVC maakt u het mogelijk dat in het belang van de beroepsgroep gewerkt wordt aan kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en wetenschap & innovatie.

Meer over het lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de NVVC kunt u per kalenderjaar opzeggen via bureau@nvvc.nl.

Wijziging van soort lidmaatschap (u bent cardioloog i.o. geworden, of cardioloog, of u gaat met pensioen) graag zo snel mogelijk doorgeven via bureau@nvvc.nl. De aanpassing van de contributie wordt het volgende kalenderjaar doorgevoerd.

De verschillende soorten lidmaatschappen staan beschreven in de:Statuten van de NVVC.

De NVVC gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe de NVVC dit doet kunt u nalezen in de Privacy policy.

* Eigen bijdrage Jubileumcongres
In april zal ons 85-jarig Jubileumcongres gehouden worden. 
De kosten voor dit congres zijn hoger dan de kosten van de reguliere NVVC congressen.
De extra kosten hopen we voor een deel te kunnen betalen met extra sponsorinkomsten (50%) maar zal ook deels door de deelnemers moeten worden betaald (richtlijnen van de CGR) .

Aanmelden voor NVVC lidmaatschap

Contributie 2019

Tijdens de Algemene ledenvergadering van vrijdag 2 november 2018 is de contributie voor 2019 vastgesteld. 
De contributie 2019 is als volgt:

€ 1161,71 Gewoon lid (geregistreerde cardiologen) (inclusief bijdrage Federatie van € 541,71)

€ 206,00 Junior lid (Cardiologen in opleiding)

€ 206,00 Buitengewoon leden

€ 75,00 Niet-praktiserend lid


Bij aanmelding vanaf 1 januari tot het Voorjaarscongres betaalt u de volledige contributie. Bij aanmelding vanaf het Voorjaarscongres tot het Najaarscongres betaalt u de helft van de NVVC contributie (exclusief bijdrage aan de Federatie*). Bij aanmelding na het Najaarscongres tot 31 december betaalt u de volledige contributie in het volgende kalenderjaar.


 *Federatie bijdrage
Praktiserende medisch specialisten betalen vanaf 1 januari 2019 € 541,71 voor de belangenbehartiging van de medisch specialisten in Nederland door de Federatie Medisch Specialisten. Hierbij hoort ook de individuele dienstverlening die de Federatie aanbiedt in samenwerking met de LAD via het Kennis- en dienstverleningscentrum, kortingen en andere voordelen.

Het FMS nummer voor NVVC leden (cardiologen) is niet voor medewerkers van het NVVC-bureau in te zien. Leden kunnen dit zelf opvragen bij de FMS: info@demedischspecialist.nl (030-2823666)


**De Jonge Specialist (DJS) en Landelijke Artsen Dienstverband (LAD)
Junior leden (cardiologen in opleiding) hebben de mogelijkheid om naast het NVVC lidmaatschap tevens lid te worden van DJS/LAD. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u lid wilt worden van DJS/LAD of alleen van DJS. 

De contributie wordt door DJS bij u in rekening gebracht, waarvan ten minste 42% via uwCAO gedeclareerd kan worden..

Voor meer informatie zie www.dejongespecialist.nl