Aanmelden voor NVVC lidmaatschap

Voordelen van het NVVC lidmaatschap:

  • Toegang tot het NVVC netwerk
  • Ledentarief bij NVVC Voor- en Najaarscongressen.
  • Ontvangst van de NVVC Nieuwsbrieven.
  • Ontvangst van het
    Netherlands Heart Journal.
  • Lidmaatschap bij de European Society of Cardiology.

Met uw lidmaatschap bij de NVVC maakt u het mogelijk dat in het belang van de beroepsgroep gewerkt wordt aan kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en wetenschap & innovatie.

Uw gegevens wijzigen

Als u uw gegevens in de ledenadministratie wilt wijzigen dan dient u hiervoor dit formulier in te vullen: Aanvraag wijziging gegevens

Meer over het lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de NVVC kunt u per kalenderjaar opzeggen via ledenadministratie@nvvc.nl.

Wijziging van soort lidmaatschap (u bent cardioloog i.o. geworden, of cardioloog, of u gaat met pensioen) graag zo snel mogelijk doorgeven via ledenadministratie@nvvc.nl


De aanpassing van de contributie vindt plaats tijdens het najaarscongres en wordt het daaropvolgende kalenderjaar doorgevoerd.


De verschillende soorten lidmaatschappen staan beschreven in de Statuten van de NVVC.

De NVVC gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe de NVVC dit doet kunt u nalezen in de    Privacy policy.

Contributie 2024

Tijdens de Algemene ledenvergadering van vrijdag 3 november 2023 is de contributie voor 2024 vastgesteld. De contributie 2024 is als volgt:

 Gewoon lid
(geregistreerd cardioloog)
€ 1391,00 *Dit bedrag is inclusief bijdrage Federatie van € 607,77 
 Junior lid
(
cardioloog in opleiding)
€ 261,00 **
 Buitengewoon lid€ 261,00
 Buitengewoon lid combi-NVHVV€ 236,00
 Niet-praktiserend lid €  95,00

Deze bedragen zijn van toepassing bij automatische incasso, zonder automatische incasso worden ook administratiekosten in rekening gebracht.

Wie is aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten (via NVVC, LAD of De Jonge Specialist) kan kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van het Kennis- en dienstverleningscentrum.

Meer informatie over de FMS

Bij aanmelding vanaf 1 januari tot het Voorjaarscongres betaalt u de volledige contributie. Bij aanmelding vanaf het Voorjaarscongres tot het Najaarscongres betaalt u de helft van de NVVC contributie (exclusief bijdrage aan de Federatie*). Bij aanmelding na het Najaarscongres tot 31 december betaalt u de volledige contributie in het volgende kalenderjaar.

Bijdrage deelname NVVC Voorjaarscongres 2023

 Gewoon lid € 75,00Per dag van deelname 
 Overige leden € 25,00 Per dag van deelname

 * Federatie bijdrage
Praktiserende medisch specialisten betalen vanaf 1 januari 2024 € 607,77 voor de belangenbehartiging van de medisch specialisten in Nederland door de Federatie Medisch Specialisten. Hierbij hoort ook de individuele dienstverlening die de Federatie aanbiedt in samenwerking met de LAD via het Kennis- en dienstverleningscentrum, kortingen en andere voordelen.
Het FMS nummer voor NVVC leden (cardiologen) is niet voor medewerkers van het NVVC-bureau in te zien.
Leden kunnen dit zelf opvragen bij de FMS: 
ledenbeheer@demedischspecialist.nl (030-2823666)

Zie ook: Waar gaat uw bijdrage naar toe


** De Jonge Specialist (DJS) en Landelijke Artsen Dienstverband (LAD)
Junior leden (cardiologen in opleiding) hebben de mogelijkheid om naast het NVVC lidmaatschap tevens lid te worden van DJS/LAD. 

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u lid wilt worden van DJS/LAD of alleen van DJS. 

De contributie wordt door DJS bij u in rekening gebracht, waarvan ten minste 42% via uw CAO gedeclareerd kan worden..

Voor meer informatie zie www.dejongespecialist.nl