Congressen

Congresagenda

 Datum

 Congres


Hyperlinks /  Downloads

26 - 29 augustus 2022

 ESC Congress 2022 'The magic of cardiology'
Barcelona & Online

1 oktober 2022

Landelijke Assistentendag Cardiologie 2022:
Green Heart, Green Mind. - A Healthy Ecosystem for Patient and Doctor
De Balie - Amsterdam

2 november 2022

 NHRA Jaarcongres 2022 in Papendal


3 & 4 november 2022

NVVC Najaarscongres 2022 in Papendal

Willem Einthoven (Semarang, 21 mei 1860 – Leiden, 28 september 1927) was een Nederlandse arts en uitvinder van de snaargalvanometer, waarmee hij praktisch bruikbare elektrocardiogrammen (ECG) kon vervaardigen. Hij ontwikkelde ook terminologie voor het interpreteren ervan. In 1924 werd hij hiervoor onderscheiden met de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde.

Einthoven Dissertatieprijzen 2021

 

Tijdens het NVVC Voorjaarscongres op 21 en 22 april 2022 werden de Einthoven Dissertatieprijzen 2021 uitgereikt door dr. Joan Meeder en prof. dr. Wouter Jukema. De Einthoven Dissertatieprijzen zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en het Netherlands Heart Institute (NLHI) voor de beste cardiovasculaire proefschriften. Er zijn drie prijzen te vergeven: 1e prijs € 3.000 – 2e prijs € 2.000 – 3e prijs € 1.000.

v.l.n.r. dr. Joan Meeder (VieCuri Medisch Centrum) , dr. Lisette van der Doest (3e prijs), dr. Job Verdonschot (1e prijs), dr. Diederik van der Feen (2e prijs)  en prof. dr. Wouter Jukema (LUMC).

De drie genomineerden voor de Einthoven Dissertatie Prijzen kregen de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren.


Dr. Job Verdonschot (MUMC) heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken en consequenties van gedilateerde cardiomyopathie. In het onderzoek stond een van de meest voorkomende oorzaken voor gedilateerde cardiomyopathie centraal, een titin (TTN) gen mutatie waarbij er sprake is van mitochondriale dysfunctie. Belangrijk was ook dat de response op behandeling (deels) afhankelijk bleek van het genotype van de patiënt.

Hierna presenteerde dr. Lisette van der Doest (UMCU) haar thesis over het ‘mappen’ of ‘in kaart brengen’ van atriumfibrilleren (AF). Hierbij is gebruik gemaakt van elektro-katheters met een hoge(re) resolutie die in eerste instantie zijn gebruikt tijdens cardiochirurgie. Opvallend was dat bij veel patiënten sprake was van asynchronie van het endo- en epicardiale weefsel. Om in de toekomst meer inzicht te krijgen in het onderliggende mechanisme van AF moeten er instrumenten worden ontwikkelen met een hoge(re) resolutie die tijdens regulier EFO-onderzoek gebruikt kunnen worden.

Tot slot presenteert dr. Diederik van der Feen (OLVG) zijn thesis over de mogelijkheid om arteriële pulmonaire hypertensie (PH) te behandelen. Arteriële PH komt met name voor bij patiënten met een aangeboren hartafwijking. Er is een ‘window of opportunity’ waarin arteriële PH nog reversibel is. Met behulp van diermodellen heeft de onderzoeksgroep onderzocht hoe arteriële PH klinisch te herkennen is, wat het onderliggende mechanisme is en hoe het te behandelen is.

Algemene Congresvoorwaarden

Congresorganisatie

Alle aan NVVC gelieerde congressen worden uitgevoerd vanuit haar dochteronderneming 4pulse B.V.


  

Congresorganisatie

De NVVC Congressen worden georganiseerd door de congrescommissie van de NVVC met medewerking van het NVVC bureau en Roijé Congressen. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van onderstaande contactinformatie:

  

Roijé Congressen
020-3300941

nvvc@roijecongressen.com


www.roijecongressen.com