Netherlands Heart Journal en W&I

In het Netherlands Heart Journal (NHJ) vindt u deze rubriek die wordt ingevuld door de NVVC Commissie Wetenschap & Innovatie (W&I).
Ieder kwartaal informeert de commissie u over  de voortgang van het W&I-beleid van de NVVC en de ontwikkelingen in het veld.
W&I richt zich op:
1) wetenschappelijk onderzoek naar bestaande zorg (zorgevaluatie) op de Kennisagenda NVVC en
2) (onderzoek naar) innovaties die volgens de NVVC werkgroepen kans maken in de reguliere zorg te komen. 

De NVVC wil onderzoek steunen dat breed gedragen wordt door de leden van de NVVC-werkgroepen. Daarbij werkt de NVVC samen met de Federatie Medisch Specialisten en de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA), aansluitend bij de bestaande infrastructuur van onder andere Werkgroep Cardiologie Centra Nederland (WCN), Nederlandse Hartregistratie (NHR) en Netherlands Heart Institute (NLHI).

NHJ - maart 2024

Inhoud maart 2024:

Van de commissie
Door Lokien van Nunen (Radboudumc, Nijmegen)
Innovatieagenda 2024 gepubliceerd

Update Kennisagenda NVVC 2024

Door: Chahinda Ghossein-Doha (Erasmus MC en Maastricht UMC+), Dirk van Osch (UMCU, Utrecht) en Paul Teunissen (Radboudumc, Nijmegen)


Innovatie

Door: Erik Lipsic (UMCG, Groningen) en Tim van de Hoef (UMCU, Utrecht)
Sinus coronarius reducer

NHJ - december 2023

Inhoud december 2023:

Van de commissie
Door Lokien van Nunen (Radboudumc, Nijmegen)

Update Kennisagenda NVVC 2024

Door: Steven Chamuleau (Amsterdam UMC, namens de werkgroep Update Kennisagenda NVVC)


Innovatie

Door: Jasper Brugts (ErasmusMC, Rotterdam)
Invasieve meting van vullingsdrukken op afstand – Monitor-HF trial

NHJ - oktober 2023

Inhoud oktober 2023:

Van de commissie
Door Lokien van Nunen (Radboudumc, Nijmegen)
Nieuw zorgevaluatieonderzoek naar ICD’s

Kennisagenda

Door: Y. Blaauw (UMCG, namens de NHR commissie ablatie)
Wat is de beste invasieve behandelstrategie voor patiënten met atriumfibrilleren wanneer pulmonaal venen isolatie niet afdoende (b)lijkt te zijn?


Innovatie

Door: Michiel Voskuil (UMCU, Utrecht) en Nicolas Van Mieghem (ErasmusMC, Rotterdam)

Cerebrale Protectie bij TAVI

NHJ - augustus 2023

Inhoud augustus 2023:

Van de commissie
Door Lokien van Nunen

Kennisagenda, innovatieagenda en steunbrieven 

Kennisagenda
Door Arthur Wilde, Tom E Verstraelen, Marit van Barreveld, Marcel Dijkgraaf en Koos Zwinderman

Kennisvraag 5: Dutch Outcome in ICD Therapy (DO-IT)


Innovatie
Door Victor Zeijen en Joost Daemen
De additionele rol van renale denervatie in de behandeling van hypertensie

NHJ - maart 2023

Inhoud maart 2023:

Van de commissie
Door Lokien van Nunen

Kennisagenda
Door Bas van der Hoeven en Cathelijn de Vries
NVVC Connect: Impuls Hartzorg


Innovatie
Door Lucas Boersma
De NVVC Innovatie agenda

NHJ - januari 2023

Inhoud januari 2023:

Van de commissie
Door Lucas Boersma, Karin Jansen
Waar staan we met de Kennisagenda?  De eerste Innovatieagenda is uit! 

Kennisagenda - vraag 11
Door Arnoud van ’t Hof, Vital Houben, Rutger van Mierlo en Sem Rikken
Toepassing van telerevalidatie bij patiënten met een acuut coronair syndroom: de REHAB+ studie


Innovatie
Door José Henriques, Bimmer Claessen,Tarik Küçük en Niels van der Sangen
Minder bloedingen door het weglaten van aspirine bij patiënten

NHJ - september 2022

Inhoud september 2022:

Van de commissie
Door Lucas Boersma, Karin Jansen

Kennisagenda
Door Nienke Wit, Rebecca Abma-Schouten en Michiel Rienstra
Op weg naar een interdisciplinaire cardiovasculaire kennishiatenagenda voor de Dutch CardioVascular Alliance

Innovatie
Door Martin Swaans, Martijn Vrijkorte en Leo Timmers
Transkatheter tricuspidalisklepreparatie in Nederland:TRACE-NL

NHJ - februari 2022

Inhoud februari 2022:

Van de commissie
Door Lucas Boersma
Innovatie of verzekerde zorg?

Kennisagenda
Door Peter Damman, Nils Planken, Thomas van den Boogert en Jose Henriques
Klinische uitkomsten en kosten effectiviteit van upfront CTCA met selectieve non-invasieve ischemiedetectie vergeleken met standard zorg bij pijn op de borst: CLEAR-CAD trial

Innovatie
Door Hugo Aarts, Ronak Delewi en Michiel Voskuil
Percutane coronaire interventies voorafgaand aan transkatheter aortaklepvervanging: 
de PROTAVI-studie

NHJ - december 2021

Inhoud december 2021:

Van de commissie

Door Marco Alings i.s.m. Astrid Schut (WCN)

ECTR: belangrijk nieuws voor alle onderzoekers in geneesmiddelen

Kennisagenda COVID-19
Door Folkert Asselbergs, Marijke Linschoten, Harald Jorstad en Chahinda Ghossein-Doha

DEFENCE: Determination and Evaluation of the Frequency and Effects of myocardial damage iN patients with SARS-CoV-2 infEction


Innovatie.
Door Marina Huijboom en Lucas Boersma

Linker hartoorsluiting voor patiënten met atrium fibrilleren en een contra-indicatie voor orale anticoagulantia: de COMPARE LAAO studie


Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I

NHJ - september 2021

Inhoud september 2021

Van de commissie
Door Lucas Boersma, Karin Janssen
Vooraankondiging
NVVC Procedure Innovatie


Kennisagenda
Door Raphael Hemler en Anneke Kwee

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik


Innovatie
Door Ricardo Budde, Alexander Hirsch en Simran Sharma

FFRct analyse bij patiënten met stabiele pijn op de borst: de FUSION studie

Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I

NHJ - juni 2021

Inhoud juni 2021:

Van de commissie
Door Lucas Boersma
De procedure Steunbrief van de NVVC


Kennisagenda
Door Karin Janssen

Subsidiemogelijkheden voor de Kennisagenda


Innovatie
Door Hedi Schelleman en Mirte Brom

Subsidieregeling veelbelovende zorg is de springplank naar het basispakket

Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I

NHJ - april 2021

Inhoud april 2021:

Van de commissie
Door Lucas Boersma, Karin Janssen
Het W&I-beleid heeft effect!


Kennisagenda
Door Folkert Asselbergs en Jaap Trappenburg

RELEASE-HF (REsponsible roLl-out of E-heAlth through Systematic Evaluation – Heart Failure)


Innovatie
Door Jasper Brugts

CardioMEMS bij patiënten met hartfalen: MONITOR HF trial

Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I