Wetenschap en Innovatie

  NHJ en W&I

  Externe links

  Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I

  Netherlands Heart Journal en W&I

  In het Netherlands Heart Journal (NHJ) vindt u een nieuwe rubriek die wordt ingevuld door de NVVC Commissie Wetenschap & Innovatie (W&I).
  Ieder kwartaal informeert de commissie u over  de voortgang van het W&I-beleid van de NVVC en de ontwikkelingen in het veld.
  W&I richt zich op:
  1) wetenschappelijk onderzoek naar bestaande zorg (zorgevaluatie) op de Kennisagenda NVVC en
  2) (onderzoek naar) innovaties die volgens de NVVC werkgroepen kans maken in de reguliere zorg te komen. 

  De NVVC wil onderzoek steunen dat breed gedragen wordt door de leden van de NVVC-werkgroepen. Daarbij werkt de NVVC samen met de Federatie Medisch Specialisten en de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA), aansluitend bij de bestaande infrastructuur van onder andere Werkgroep Cardiologie Centra Nederland (WCN), Nederlandse Hartregistratie (NHR) en Netherlands Heart Institute (NLHI).

  NHJ - juni 2021

  Inhoud:

  De procedure Steunbrief van de NVVC

  Subsidiemogelijkheden voor de Kennisagenda

  Subsidieregeling veelbelovende zorg is de springplank naar het basispakket

  W&I in NHJ

  Juni 2021

  Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I

   

  NHJ - april 2021

  Inhoud:

  Het W&I-beleid heeft effect!

  RELEASE-HF (REsponsible roLl-out of E-heAlth through Systematic Evaluation – Heart Failure)

  CardioMEMS bij patiënten met hartfalen: MONITOR HF trial

  april 2021

  Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I