Wetenschap en Innovatie

  NHJ en W&I

  Externe links

  Netherlands Heart Journal en W&I

  In het Netherlands Heart Journal (NHJ) vindt u een nieuwe rubriek die wordt ingevuld door de NVVC Commissie Wetenschap & Innovatie (W&I).
  Ieder kwartaal informeert de commissie u over  de voortgang van het W&I-beleid van de NVVC en de ontwikkelingen in het veld.
  W&I richt zich op:
  1) wetenschappelijk onderzoek naar bestaande zorg (zorgevaluatie) op de Kennisagenda NVVC en
  2) onderzoek naar innovaties die kans maken in de reguliere zorg te komen. 

  De NVVC wil onderzoek steunen dat breed gedragen wordt door de leden van de NVVC-werkgroepen. Daarbij werkt de NVVC samen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA), aansluitend bij de bestaande infrastructuur van onder andere WCN, NHR en NLHI.

  NHJ - april 2021

  Inhoud:

  Het W&I-beleid heeft effect!

  RELEASE-HF (REsponsible roLl-out of E-heAlth through Systematic Evaluation – Heart Failure)

  CardioMEMS bij patiënten met hartfalen: MONITOR HF trial

  W&I in NHJ

  Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I