Wetenschap en Innovatie

Netherlands Heart Journal en W&I

Externe links

Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I

Netherlands Heart Journal en W&I

In het Netherlands Heart Journal (NHJ) vindt u een nieuwe rubriek die wordt ingevuld door de NVVC Commissie Wetenschap & Innovatie (W&I).
Ieder kwartaal informeert de commissie u over  de voortgang van het W&I-beleid van de NVVC en de ontwikkelingen in het veld.
W&I richt zich op:
1) wetenschappelijk onderzoek naar bestaande zorg (zorgevaluatie) op de Kennisagenda NVVC en
2) (onderzoek naar) innovaties die volgens de NVVC werkgroepen kans maken in de reguliere zorg te komen. 

De NVVC wil onderzoek steunen dat breed gedragen wordt door de leden van de NVVC-werkgroepen. Daarbij werkt de NVVC samen met de Federatie Medisch Specialisten en de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA), aansluitend bij de bestaande infrastructuur van onder andere Werkgroep Cardiologie Centra Nederland (WCN), Nederlandse Hartregistratie (NHR) en Netherlands Heart Institute (NLHI).

NHJ - september 2021

Inhoud:

Vooraankondiging NVVC Procedure Innovatie

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

FFRct analyse bij patiënten met stabiele pijn op de borst: de FUSION studie 

September 2021

Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I

NHJ - juni 2021

Inhoud:

De procedure Steunbrief van de NVVC

Subsidiemogelijkheden voor de Kennisagenda

Subsidieregeling veelbelovende zorg is de springplank naar het basispakket

Juni 2021

Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I

 

NHJ - april 2021

Inhoud:

Het W&I-beleid heeft effect!

RELEASE-HF (REsponsible roLl-out of E-heAlth through Systematic Evaluation – Heart Failure)

CardioMEMS bij patiënten met hartfalen: MONITOR HF trial

april 2021

Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma - voorzitter commissie W&I