NVVC Nieuws

Betere zorg door goede verbinding tussen manager en cardioloog

10 juni 2021

Vanaf het allereerste begin was Lonneke van Reeuwijk betrokken bij de oprichting en de activiteiten van de Kamer voor Managers. Per 1 juni 2021 heeft zij de cardiologie verlaten en geeft zij het voorzitterschap van de Kamer voor Managers over aan Hans Krijgsman. Met Lonneke, Hans en Annemieke van Dijk bespreken wij de historie, de meerwaarde en de toekomst van de Kamer voor Managers van de NVVC.

Visie van het NVVC bestuur
In 2014 had het NVVC-bestuur de visie om als eerste wetenschappelijke vereniging een Kamer voor Managers toe te laten. Dit omdat je betere zorg krijgt door de cardioloog en de manager met elkaar te verbinden; niet alleen lokaal maar ook op landelijk niveau. De zorg en de bedrijfsvoering (ICT, EPD, financiën) zijn nauw met elkaar verweven. Binnen een programma als Connect komt men inhoudelijk snel op een lijn, maar zijn er bij de uitvoering in de praktijk altijd barrières van buitenaf waarbij de managers keihard nodig zijn.

Waardevol netwerk
Waar cardiologen elkaar goed kennen, moest het netwerk van managers in de cardiologie nog opgezet worden. De NVVC biedt de managers een platform en netwerk dat er van nature niet is. Annemieke ziet als rode draad de verandering van het beeld van elkaar; van “wij zijn elkaars concurrenten” naar “wij kunnen van elkaar leren en elkaar helpen”. Samen maak je het verschil: bij de NHR, bij de EPD’s en meer. Van het huidige netwerk van managers kan de NVVC de komende jaren de vruchten plukken.

De toekomstplannen van de nieuwe voorzitter
Het eerste doel van Hans is het uitbreiden van het netwerk. Hans wil deze zomer veel locaties bezoeken om de managers te leren kennen en ideeën op te halen voor manieren van samenwerking en kennisdeling. De focus in het beleid rondom de zorg ligt op dit moment op verplaatsing naar de eerste lijn en zorgevaluatie en gepast gebruik (ZE&GG). Het is goed om vanaf het begin aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Naast kennis delen hierover tijdens het NVVC-congres of via webinars is het delen van best practices erg belangrijk.

Altijd samen met de cardiologen
Bij alle activiteiten zal de kamer voor managers de cardiologen actief betrekken, de verbinding met de cardiologen staat voorop. Annemieke noemt de projectgroep Zorg op Afstand waar zij samen met vijf cardiologen lid van is. De dynamiek in de projectgroep is heel leuk, de bedrijfsvoering wordt steeds als kritische factor tegen de medische inhoud gelegd. Ook Zorgevaluatie en gepast gebruik (ZE&GG) is een mooi onderwerp om gezamenlijk op te pakken, naast de medische inhoud moeten de randvoorwaarden, processen en ondersteuning goed ingericht worden. Ook hier is het delen van best practices belangrijk, dit werkt motiverend

Sessie tijdens de NVVC-congressen
De Kamer voor Managers organiseert elk NVVC-congres een sessie met een interessant programma over EPD’s, value based healthcare, regionale samenwerking, innovatie en meer. Deze sessies zijn niet alleen voor managers, maar zijn juist bestemd voor alle leden van de NVVC.

Oproep:

Het uitbreiden van het netwerk van managers in de cardiologie is belangrijk, voor de NVVC, maar ook voor uw ziekenhuis/ZBC.

Laat uw manager aansluiten bij de Kamer voor Managers. Informatie over het NVVC-lidmaatschap en aanmelden vindt u hier

Wilt u meer informatie hierover? Laat het ons weten via bureau@nvvc.nl.

Lonneke: “Eerst de inhoud en dan de rest, zo werkt dat niet meer, je moet vanaf het begin samen optrekken.”

Hans: “De rol van de manager is het faciliteren van goede zorg.”

Annemieke: “Samenwerken op projecten als Zorg op Afstand is essentieel”

Lonneke van Reeuwijk was bedrijfsleider van de afdeling cardiologie en nierziekten in het Radboudumc en werkt sinds 1 juni 2021 als divisiemanager beeld en oncologie in het UMCU.

Hans Krijgsman is bestuurslid Thoraxcentrum Twente, portefeuille  bedrijfsvoering, Medisch Spectrum Twente te Enschede.

Annemieke van Dijk is RVE-manager in het Isala Hartcentrum.