Vacatures bij de NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is de beroepsvereniging voor cardiologen die ondersteund wordt door een bureau waarbinnen een enthousiast en kundig team werkzaam is. 

Bestuur NVVC
Het bestuur van de NVVC is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Vereniging. Het bestuur bestaat uit vijf personen en heeft als rollen: voorzitter, inkomend voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid. Verder worden de grote thema’s binnen de Vereniging onder de bestuursleden verdeeld als aandachtsgebied. De voorzitter en de inkomend voorzitter worden benoemd voor een periode van twee jaar met dien verstande dat de inkomend voorzitter éénmaal herbenoembaar is als voorzitter en de voorzitter niet herbenoembaar is. De overige bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, en zijn éénmaal herbenoembaar.

 

Inkomend voorzitter Bestuur NVVC

Vanwege het aflopen van de termijn van Joan Meeder als voorzitter van de Vereniging is het bestuur op zoek naar een nieuwe inkomend voorzitter, aan te stellen per april 2023, bij voorkeur werkzaam in een perifeer ziekenhuis.

Lees de volledige vacaturetekst

Vacatures Bestuur van de Commissie Wetenschap & Innovatie
In het kader van het groeiende takenpakket is de Commissie W&I toe aan uitbreiding met 3 tot 4 nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter. De uitbreiding gaat gepaard met een verandering van structuur waarbij de nieuwe bestuursleden een eigen portefeuille krijgen. De commissie bereidt zich momenteel voor op een update van de NVVC Kennisagenda over de onderzoeksprioriteiten van zorgevaluatie. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor de coördinatie bij de uitvoering van de Procedure Innovatie, die in de ALV van 22 april is vastgesteld. 


De vacatures betreffen de volgende portefeuilles: Kennisagenda/Zorgevaluatie, Procedure Innovatie, Communicatie/externe relaties. 

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 30 september 2022 richten aan:

wetenschapinnovatie@nvvc.nl 
t.a.v. Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma, voorzitter W&I.

Lees de complete vacaturebeschrijving (PDF)