NVVC vacatures

VACATURE INKOMEND VOORZITTER NVVC BESTUUR 

Vacature inkomend voorzitter 

Vanwege het aflopen van de termijn van Rudolf de Boer als voorzitter van de NVVC, is het bestuur op zoek naar een nieuwe inkomend voorzitter, aan te stellen per april 2025. 


Het bestuur van de NVVC 

Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en bestaat uit vijf personen met ieder een eigen portefeuille; zie bijlage kernactiviteiten. De voorzitter en de inkomend voorzitter worden benoemd voor een periode van twee jaar met dien verstande dat de inkomend voorzitter éénmaal herbenoembaar is als voorzitter en de voorzitter niet herbenoembaar is. De overige bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, en zijn éénmaal herbenoembaar.


Profiel inkomend voorzitter termijn 2025-2027

 • Cardioloog werkzaam in een universitair medisch centrum. 
 • Heeft sporen verdiend binnen/aantoonbare affiniteit met de NVVC. 
 • Beschikt over een strategische blik, kan richting geven door visie in beleid te formuleren en dat actief uit te dragen, weet de belangen van stakeholders te analyseren en daarop te acteren mede vanuit de positie van de NVVC. 
 • Heeft aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en managementervaring, is integer, heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, weet als teamspeler te verbinden, kan zich ook in media goed uitdrukken en de gehele beroepsverenging vertegenwoordigen. 
 • Is hands-on en flexibel om samen met bureau NVVC en medebestuursleden zorg te dragen voor het reilen en zeilen van de NVVC. 


Tijdsbelasting inkomend voorzitter

 • Beschikbaarheid: fysiek aanwezig bij de bestuursvergaderingen: 2 woensdagmiddagen per maand en bij in- en externe bestuurlijk overleggen. In de praktijk neemt het bestuurswerk elke woensdag in beslag. 
 • Bestuursleden moeten voor elkaar, leden van de NVVC en het bureau NVVC goed bereikbaar zijn en tijdig kunnen acteren en reageren. 
 • Aanwezigheid bij de NVVC congressen, de algemene ledenvergaderingen en bij voorkeur het ESC. 


Wilt u deze belangrijke bijdrage leveren aan de NVVC? 

De Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVVC) viert in 2024 haar negentigjarig bestaan. In die tijd is de kennis en behandeling van hart -en vaatziekten enorm verbeterd. Dat is een geweldig gegeven waar we als vereniging trots op zijn. De NVVC wil “dóór met goede hartzorg”, zoals beschreven in het Verenigingsplan 2024-2026. Het NVVC bestuur heeft de fundamenten hoe de NVVC – midden in de maatschappij – de komende jaren wil werken aan optimale cardiologische zorg samen met commissies en werkgroepen bepaald. In toenemende mate is er een sterke samenwerking nodig tussen beleidsmakers, zorgverleners en patiënten. Als inkomend voorzitter stuur je mee in de uitdagingen waar wij  in het Nederlandse hartzorglandschap voor staan. Van de inkomend voorzitter wordt verwacht dat hij/zij zich voorbereidt voor het voorzitterschap volgend op de twee jaar als inkomend voorzitter. 


Vergoeding

 • Voor alle bestuursleden geldt vacatiegeld. 
 • Reiskostenvergoeding. 

Interesse? De procedure: 
 • Geïnteresseerde cardiologen kunnen tot 13 oktober 2024 een motivatiebrief met CV sturen naar Iris van der Valk, directeur, e-mailadres: ivdvalk@nvvc.nl
 • Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de huidige voorzitter Rudolf de Boer of met de inkomend voorzitter Lodewijk Wagenaar. 
 • De directeur neemt contact op met de kandidaten namens de selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter, huidige inkomend voorzitter, twee leden van de Raad van Toezicht en de directeur van het bureau. 
 • De eerste gespreksronde vindt plaats met (een selectie van) kandidaten en de selectiecommissie op 13 november 2024. 
 • De tweede gespreksronde vindt plaats met (een verdere selectie van) kandidaten en het voltallig bestuur op 11 december 2024. 
 • De vooraankondiging van de voordracht van de geselecteerde kandidaat aan alle leden wordt half februari 2025 verstuurd. 
 • De voordracht van de geselecteerde kandidaat zal plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering op 11 april 2025. De kandidaat wordt benoemd met instemming van de leden. 

 
Bijlage: Kernactiviteiten(PDF)