Wetenschap en Innovatie

  Lopend onderzoek - Monitor HF

  Externe links

  CAPACITY

  De NVVC roept ziekenhuizen, artsen en onderzoeksveld op gebruik te maken van de CAPACITY - COVID-19 registratie. 
  De registratie wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (
  NVIC), de Nederlandse Vereniging voorThoraxchirurgie (NVT) en de European Society of Cardiology (ESC)

  https://capacity-covid.eu/

  Lopend onderzoek - Monitor HF trial CardioMEMS

  Per 1 april 2019 is het veelbelovende zorg project (MONITOR HF trial CardioMEMS) gesubsidieerd door het ministerie van VWS en Zorginstituut van start gegaan. Deze route voor veelbelovende zorg in het basispakket zorg is nieuw voor de cardiologie en het project is dan ook een van de speerpunten van de werkgroep hartfalen (HF) en NVVC. De BBC is hier nauw bij betrokken geweest inclusief zorgprofielen en tarieven. 

  Het onderzoeksteam en de NVVC vraagt uw aandacht voor dit Voorwaardelijke Toelatingsproject Basispakket zorg. 

  Vrijwel alle centra zijn opgestart en er zitten 91 deelnemers in het hoofdonderzoek en 30 in de leercurve (figuur 1 en 2).

     

  Heeft u potentiële kandidaten voor deze studie, biedt de patiënt dan ter beoordeling aan in een deelnemend ziekenhuis in uw regio.
  Deelnemende ziekenhuizen waar u naar kunt verwijzen ziet u in tabel 1
  Een belangrijk onderdeel van dergelijke projecten is toegang tot zorg vanuit het basispakket voor alle verzekerden.
  De inclusie en exclusie criteria vindt u in tabel 2.
     
  Kort samengevat moet de patiënt klachten hebben van hartfalen (NYHA III) en een HF opname of SEH / observatorium bezoek met i.v. lasix in de afgelopen 12 maanden. Alle vormen van hartfalen zijn mogelijk, dus HFrEF, HFmrEF en HFpEF en er is geen onderscheid naar ejectie fractie als inclusie criterium. 
  De studie onderzoekt de waarde het op afstand vervolgen van patiënten met hartfalen door een pulmonale druk sensor (CardioMEMS) versus standaard hartfalen zorg in de Nederlandse situatie (n=340). Er wordt gekeken naar het effect van remote monitoring op kwaliteit van leven, ziekenhuis opnamen en kosten-effectiviteit. 

  Tevens verwijzen we naar de januari issue van de Netherlands Heart Journal
  voor het design artikel van de MONITOR HF trial door Brugts JJ et al. Neth Heart J 2020 voor verdere details.
  Jasper Brugts

  Cardioloog 

  Erasmus MC

  Bijlagen Monitor HF 

  Figuur 1 - Inclusie MONITOR HF
  (klik voor vergroting)

  Figuur 2 - Inclusie per deelnemend centrum
  (klik voor vergroting)