Wetenschap en Innovatie

  Lopend onderzoek - Monitor HF

  Externe links

  CAPACITY

  De NVVC roept ziekenhuizen, artsen en onderzoeksveld op gebruik te maken van de CAPACITY - COVID-19 registratie. 
  De registratie wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (
  NVIC), de Nederlandse Vereniging voorThoraxchirurgie (NVT) en de European Society of Cardiology (ESC)

  https://capacity-covid.eu/

  Nieuw gestart onderzoek - COMPARE LAAO trial

  Het onderzoeksteam en de NVVC vraagt uw aandacht voor dit Veelbelovende Zorg project.

              

  Per 1 januari 2021 is de multicenter RCT COMPARE LAAO, een Veelbelovende Zorg project gesubsidieerd door ZonMw en het Zorginstituut Nederland en geïnitieerd in het St. Antonius Ziekenhuis, van start gegaan. Het doel van de COMPARE LAAO is om aan te tonen dat linker hartoorsluiting superieur is aan trombocyten-aggregratieremmers of geen behandeling bij patiënten met atriumfibrilleren en een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties, die tevens een dringende contra-indicatie hebben voor het gebruik van orale anticoagulantia. Als dit uit de studie uitkomsten blijkt, zal de behandeling opgenomen worden in het basispakket van verzekerde zorg.

              

  Alle 15 Nederlandse ziekenhuizen waar Cardio-thoracale chirurgie, Interventiecardiologie en Electrofysiologie aanwezig zijn (conform het consensus document Linkerhartoor sluiting uit 2016), nemen deel aan de COMPARE LAAO trial en zullen hopelijk op korte termijn kunnen opstarten. De deelnemende ziekenhuizen ziet u in figuur 1. (kolom rechts)

  Indien u potentiële kandidaten voor deze studie heeft, kunt u deze ter beoordeling aan bieden aan een van de deelnemende centra.

        

  Kort gezegd komen patiënten in aanmerking als ze (1) atriumfibrilleren hebben, (2) wel een indicatie voor het gebruik van OAC hebben, maar (3) dit nu niet gebruiken vanwege een (langdurige) contra-indicatie. Als reden voor de contra-indicatie kunt u bijvoorbeeld denken aan ernstige- of recidiverende bloedingen, (zeer) hoog risico op bloeding, maar ook hemodialysepatiënten gebruiken vaak geen OAC. De in- en exclusiecriteria vindt u in tabel 1.

        

  In totaal worden ruim 600 patiënten 2:1 gerandomiseerd naar respectievelijk de interventie- of controlegroep.

  De totale duur van de studie is 5.5 jaar. Geïncludeerde patiënten hebben een minimale follow up van 1 jaar en blijven tot het eind van de studie in follow up.

        

  De twee primaire effectiviteits-eindpunten zijn:

  • Tijd tot optreden van CVA (ischemisch, hemorragisch of onbepaald)
  • Tijd tot optreden van TIA, systemische embolie of CVA (ischemisch, hemorragisch of onbepaald)      

        

  De studie staat geregistreerd op www.ClinicalTrials.gov onder het nummer: NCT04676880. 

        

  Het onderzoeksteam van de COMPARE LAAO:

  Prof. Dr. Lucas Boersma

  Cardioloog – Hoofdonderzoeker

  St. Antonius Ziekenhuis

  l.boersma@antoniusziekenhuis.nl

  Marina Huijboom

  Promovenda – Coördinerend onderzoeker

  St. Antonius Ziekenhuis

  m.huijboom@antoniusziekenhuis.nl

  Lopend onderzoek - Monitor HF trial CardioMEMS

  Per 1 april 2019 is het veelbelovende zorg project (MONITOR HF trial CardioMEMS) gesubsidieerd door het ministerie van VWS en Zorginstituut van start gegaan. Deze route voor veelbelovende zorg in het basispakket zorg is nieuw voor de cardiologie en het project is dan ook een van de speerpunten van de werkgroep hartfalen (HF) en NVVC. De BBC is hier nauw bij betrokken geweest inclusief zorgprofielen en tarieven. 

  Het onderzoeksteam en de NVVC vraagt uw aandacht voor dit Voorwaardelijke Toelatingsproject Basispakket zorg. 

  Vrijwel alle centra zijn opgestart en er zitten 91 deelnemers in het hoofdonderzoek en 30 in de leercurve (figuur 1 en 2).

     

  Heeft u potentiële kandidaten voor deze studie, biedt de patiënt dan ter beoordeling aan in een deelnemend ziekenhuis in uw regio.
  Deelnemende ziekenhuizen waar u naar kunt verwijzen ziet u in tabel 1
  Een belangrijk onderdeel van dergelijke projecten is toegang tot zorg vanuit het basispakket voor alle verzekerden.
  De inclusie en exclusie criteria vindt u in tabel 2.
     
  Kort samengevat moet de patiënt klachten hebben van hartfalen (NYHA III) en een HF opname of SEH / observatorium bezoek met i.v. lasix in de afgelopen 12 maanden. Alle vormen van hartfalen zijn mogelijk, dus HFrEF, HFmrEF en HFpEF en er is geen onderscheid naar ejectie fractie als inclusie criterium. 
  De studie onderzoekt de waarde het op afstand vervolgen van patiënten met hartfalen door een pulmonale druk sensor (CardioMEMS) versus standaard hartfalen zorg in de Nederlandse situatie (n=340). Er wordt gekeken naar het effect van remote monitoring op kwaliteit van leven, ziekenhuis opnamen en kosten-effectiviteit. 

  Tevens verwijzen we naar de januari issue van de Netherlands Heart Journal
  voor het design artikel van de MONITOR HF trial door Brugts JJ et al. Neth Heart J 2020 voor verdere details.








  Jasper Brugts

  Cardioloog 

  Erasmus MC

  Bijlagen Monitor HF 

  Figuur 1 - Inclusie MONITOR HF
  (klik voor vergroting)

  Figuur 2 - Inclusie per deelnemend centrum
  (klik voor vergroting)

  Figuur 1 – Deelnemende centra aan de COMPARE LAAO studie