NVVC Procedure Innovatie

Cardiologie is bij uitstek een technisch-praktisch vakgebied met een niet-aflatende stroom aan innovaties in diagnostiek en therapie. Om de evaluatie en integratie van innovaties te faciliteren in een sterk gereguleerd toelatingsproces in Nederland, heeft de NVVC op 22 april 2022 de NVVC Procedure Innovatie vastgesteld. Op deze manier wil de NVVC veelbelovende innovaties op cardiologisch gebied zo snel mogelijk, via een zorgvuldig proces, toegankelijk maken voor de patiënt.

Om overzicht te hebben en binnen de NVVC regie te kunnen voeren over welke innovaties de NVVC, via welke route, richting verzekerde en structureel bekostigde zorg wil brengen, publiceert de NVVC vanaf 2022 jaarlijks eenInnovatieagenda. De initiators/experts en met name de NVVC werkgroepen in wier werkterrein de innovatie valt, hebben een centrale rol om het innovatieproces te stroomlijnen en dubbel werk te vermijden. Er wordt samengewerkt met de Harteraad voor het patiëntenperspectief en (waar van toepassing) met industriële partijen op een (ook voor externe partijen) transparante wijze. Naar verwachting zal een werkwijze volgens de Procedure Innovatie belangrijke tijdwinst opleveren én meer kans bieden op snellere acceptatie van cardiologische innovaties in de verzekerde zorg. 

 

De NVVC Procedure Innovatie en bijbehorende toelichtingen worden bekend verondersteld voor een ieder die zich binnen de NVVC bezighoudt met innovatie. Daarnaast zijn deze documenten informatief voor wie meer willen weten over de weg van (beginnende) innovatie naar structureel verzekerde zorg, welke bewijslast daarvoor nodig is, hoe verzekerde zorg tot stand komt en welke instanties daarbij betrokken zijn.

 

NVVC Procedure Innovatie (PDF)

 

De NVVC is de eerste medisch specialistische beroepsvereniging die volgens deze gestructureerde en breed gedragen werkwijze innovaties naar verzekerde en structureel bekostigde zorg wil brengen.

Toelichtingen

Externe links