Thema's

De thema’s van de NVVC zijn:

 • Kwaliteit;
  Het doel van het thema Kwaliteit, bestaande uit de commissie kwaliteit, is het toetsen, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de cardiologische beroepsbeoefening.
 • Opleiding;
  Het thema opleiding gaat over de opleiding tot cardioloog en de nascholing van cardiologen.
 • Beroepsbelangen
  De Beroepsbelangencommissie (BBC) van de NVVC houdt zich bezig met organisatie en financiering van de cardiologische zorg. De BBC behartigt daarbij de maatschappelijke en financieel-economische belangen van cardiologen.
 • Wetenschap & innovatie;
  Betere zorg voor hartpatiënten door wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Dit gebeurt door het stimuleren van klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek, door het bevorderen van innovatie (technisch of in organisatie van zorg) en door het doorgeleiden van beide naar de cardiologische praktijk.
 • Connect.
  De juiste zorg op de juist plek binnen de cardiologie, dat is de focus van Connect. Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil Connect de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren. 

  De aangesloten regio’s vormen hét Connect netwerk. Connect stimuleert, faciliteert en optimaliseert netwerkgeneeskunde vanuit een overkoepelend perspectief samen met de regio’s, maar ook met beroepsverenigingen, partners van Connect en andere relevante organisaties. Connect heeft zowel een regionale als een landelijke focus.

Kwaliteit

Opleiding

Beroepsbelangen

Wetenschap & Innovatie

Connect

NVVC commissies, werkgroepen en kamers

De basis van de vereniging wordt gevormd door de commissies, werkgroepen en kamers. Hierin zijn veel NVVC leden vertegenwoordigd die zich inzetten voor de NVVC en het verenigingsbeleid. Zij houden zich bezig met een specifiek aandachtsgebied binnen de cardiologie dat gericht kan zijn op diagnostiek, behandeling, ziektebeelden of organisatie. Zij voeren doorlopend taken uit die tot hun interessegebied behoren, maar worden ook gevraagd bij de uitvoering van hun taken aan te sluiten bij het beleidsplan van de NVVC.

Overzicht commissies, werkgroepen en kamers

Commissie

Kwaliteit

Junior kamer

BBC

Commissie 

W& I

Werkgroep Gender

Raad van Toezicht