Thema Wetenschap & Innovatie

Betere zorg voor hartpatiënten door wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Dit gebeurt door het stimuleren van klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek, door het bevorderen van innovatie (technisch of in organisatie van zorg) en door het doorgeleiden van beide naar de cardiologische praktijk.

De NVVC is partner van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

Dossiers:
  • Kennisagenda;
  • Zorgevaluatie;
  • Innovatie;

Het bestuur van de Commissie Wetenschap & innovatie is als volgt samengesteld:

  • prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma, voorzitter

Contactpersoon W& I

Dr. C.W. (Karin) Jansen

sr. Beleidsadviseur Beroepsbelangen, Wetenschap en Innovatie

030 2345000

Externe links