NVVC Netwerk

Wetenschap en Innovatie

Thema Wetenschap & Innovatie

Kennisagenda NVVC

Externe links

Raad W&I Federatie Medisch Specialisten

Dutch CardioVascular Alliance

Thema Wetenschap & Innovatie

Betere zorg voor hartpatiënten door wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Dit gebeurt door het stimuleren van klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek, door het bevorderen van innovatie (technisch of in organisatie van zorg) en door het doorgeleiden van beide naar de cardiologische praktijk.

De NVVC is partner van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

Dossiers:
  • Kennisagenda;
  • Zorgevaluatie;
  • Innovatie;

Het bestuur van de Commissie Wetenschap & innovatie is als volgt samengesteld:

  • prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma, voorzitter

Projectgroep
  • Kennisagenda Cardiologie   

Contactpersoon Wetenschap & Innovatie

Dr. C.W. (Karin) Jansen

sr. Beleidsadviseur Beroepsbelangen, Wetenschap en Innovatie

kjansen@nvvc.nl

030 2345000