Home

  Vereniging

  NVVC lidmaatschap

  Over de NVVC

  Portretten van cardiologen

  Contactegevens

  Congressen

  Vacatures

  NVVC Netwerk FAQ

  Structuur van de vereniging

  De thema’s van de NVVC zijn Kwaliteit, Opleiding, Beroepsbelangen, Wetenschap & innovatie en Connect.

  De basis van de vereniging wordt gevormd door de werkgroepen en kamers. Hierin zijn veel NVVC leden vertegenwoordigd die zich inzetten voor de NVVC en het verenigingsbeleid. Zij houden zich bezig met een specifiek aandachtsgebied binnen de cardiologie dat gericht kan zijn op diagnostiek, behandeling, ziektebeelden of organisatie. Zij voeren doorlopend taken uit die tot hun interessegebied behoren, maar worden ook gevraagd bij de uitvoering van hun taken aan te sluiten bij het beleidsplan van de NVVC.

  Jaarverslag 2017 - Werkgroepen

  Overzicht NVVC commissies, werkgroepen, kamer en projectgroepen