Commissies, Werkgroepen en Kamers

De basis van de vereniging wordt gevormd door de commissies, werkgroepen en kamers. Hierin zijn veel NVVC leden vertegenwoordigd die zich inzetten voor de NVVC en het verenigingsbeleid. Zij houden zich bezig met een specifiek aandachtsgebied binnen de cardiologie dat gericht kan zijn op diagnostiek, behandeling, ziektebeelden of organisatie. Zij voeren doorlopend taken uit die tot hun interessegebied behoren, maar worden ook gevraagd bij de uitvoering van hun taken aan te sluiten bij het beleidsplan van de NVVC.

Commissie

Kwaliteit

Junior kamer

BBC

Commissie

W& I

Werkgroep Gender

Raad van Toezicht

Overzicht NVVC commissies, werkgroepen en kamers

Commissie Behoefteraming en Opleidingscapaciteit
Concilium Cardiologicum
Congrescommissie
Kamer van Managers
Kamer VS-PA
Klankbordgroep Vrest
Nederlandse Hart Ritme Associatie (NHRA)
NHRA Congrescommissie
NHRA Device Commissie
Plenaire Visitatie Commissie
Subcommissie Opleiding
Subcommissie Samen beslissen
Werkgroep Acuut Coronair Syndroom
Werkgroep Cardiogenetica 
Werkgroep Cardiologie en Sport
Werkgroep Cardiovasculaire Beeldvorming
Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie
Werkgroep Congenitale Cardiologie
Werkgroep E-Health en AI
Werkgroep Geneesmiddelen
Werkgroep Geriatrische Cardiologie
Werkgroep Hartfalen
Werkgroep Intensieve Cardiologische Zorg
Werkgroep Interventie Cardiologie
Werkgroep MCS
Werkgroep Palliatieve Zorg
Werkgroep THI

Multidisciplinaire werkgroepen