NVVC lidmaatschap

  Over de NVVC

  Structuur van de vereniging

  De thema’s van de NVVC zijn Kwaliteit, Opleiding, Beroepsbelangen, Wetenschap & innovatie en Connect.

  De basis van de vereniging wordt gevormd door de werkgroepen en kamers. Hierin zijn veel NVVC leden vertegenwoordigd die zich inzetten voor de NVVC en het verenigingsbeleid. Zij houden zich bezig met een specifiek aandachtsgebied binnen de cardiologie dat gericht kan zijn op diagnostiek, behandeling, ziektebeelden of organisatie. Zij voeren doorlopend taken uit die tot hun interessegebied behoren, maar worden ook gevraagd bij de uitvoering van hun taken aan te sluiten bij het beleidsplan van de NVVC.

  Overzicht NVVC commissies, werkgroepen en kamers

  Commissie Behoefteraming en Opleidingscapaciteit
  Concilium Cardiologicum
  Congrescommissie
  Consultancy Commissie
  Kamer van Managers
  Kamer VS-PA
  Klankbordgroep Vrest
  Nederlandse Hart Ritme Associatie (NHRA)
  NHRA Congrescommissie
  NHRA Device Commissie
  Plenaire Visitatie Commissie
  Raad Van Advies
  Subcommissie fellowships
  Subcommissie Opleiding

  Werkgroep Acuut Coronair Syndroom
  Werkgroep Cardiale MRI, CT en Nucleaire Cardiologie
  Werkgroep Cardiologie en Sport
  Werkgroep Cardiovasculaire Beeldvorming
  Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie
  Werkgroep Congenitale Cardiologie
  Werkgroep E-Health en AI
  Werkgroep Geriatrische Cardiologie
  Werkgroep Hartfalen
  Werkgroep Intensieve Cardiologische Zorg
  Werkgroep Interventie Cardiologie
  Werkgroep MCS
  Werkgroep THI