Home

Vereniging

NVVC lidmaatschap

Over de NVVC

Portretten van cardiologen

Contactegevens

Congressen

Vacatures

NVVC Netwerk FAQ

Structuur van de vereniging

De thema’s van de NVVC zijn Kwaliteit, Opleiding, Beroepsbelangen, Wetenschap & innovatie en Connect.

De basis van de vereniging wordt gevormd door de werkgroepen en kamers. Hierin zijn veel NVVC leden vertegenwoordigd die zich inzetten voor de NVVC en het verenigingsbeleid. Zij houden zich bezig met een specifiek aandachtsgebied binnen de cardiologie dat gericht kan zijn op diagnostiek, behandeling, ziektebeelden of organisatie. Zij voeren doorlopend taken uit die tot hun interessegebied behoren, maar worden ook gevraagd bij de uitvoering van hun taken aan te sluiten bij het beleidsplan van de NVVC.

Jaarverslag 2017 - Werkgroepen

Overzicht NVVC commissies, werkgroepen, kamer en projectgroepen