Kennisagenda NVVC

De NVVC wil de wetenschappelijk basis van de cardiologie versterken en de zorg voor cardiologische patiënten in Nederland nóg effectiever, doelmatiger en veiliger maken.

 

Kennisagenda 2019

Deze Kennisagenda beschrijft de 11 meest relevante en urgente cardiologische onderzoeksvragen die zich lenen voor zorgevaluatieonderzoek. Het gaat om de belangrijkste vraagstukken in de dagelijkse praktijk volgens cardiologen, patiënten en andere betrokkenen. Voor een overzicht van studies zie lopend onderzoek.

 

Kennisagenda 2024 – Prioriteringsbijeenkomst 7 mei 2024
In medio 2023 is een update gestart van de Kennisagenda 2019 onder begeleiding van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, waarbij een projectgroep werd samengesteld. Prof. dr. S.A.J. (Steven) Chamuleau is de voorzitter van de projectgroep "Kennisagenda 2024".

Om inzicht te krijgen waar de vragen in de wetenschappelijke onderbouwing binnen de cardiologie liggen, zijn cardiologen en relevante instituten recent gevraagd kennisvragen te formuleren en aan ons te versturen.
Wij zijn verheugd met het aantal kennisvragen die wij hebben ontvangen. In totaal zijn er circa 1000 kennisvragen geïnventariseerd en zijn de projectgroep leden op dit moment bezig om de “ruis” eruit te halen (dubbele vragen, vragen die niet vallen binnen de cardiologische zorg etc.).
De volgende stap in dit project is het gezamenlijk prioriteren van de tot nu toe geïdentificeerde kennisvragen. Wij willen deze prioritering verrichten met een brede vertegenwoordiging van de cardiologie en overige organisaties, zoals patiëntenverenigingen. Dit alles om een solide draagvlak te creëren voor de kennisagenda.

Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk te besluiten welke kennisvragen de grootste prioriteit hebben als het gaat om opzet van wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste kennisvragen zijn de onderzoeksvragen voor het opzetten van het toekomstige onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen). De werkgroep wil u graag uitnodigen voor deze prioriteringsbijeenkomst op:

Dinsdag 7 mei 2024 van 09.00 tot 13.00 uur Locatie: Beatrixgebouw Utrecht

Graag horen wij uiterlijk vóór 26 april 2024 of u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn via DEZE LINK.
Voor meer informatie kunt u de oproep lezen in deze brief.

 

DCVA op weg naar een gezamenlijke aanpak voor cardiovasculaire kennishiaten

in 2022 bracht DCVA in kaart hoe zij haar partners kan ondersteunen bij de evaluatie en verbetering van bestaande cardiovasculaire zorg. DCVA wil dit doen door bij te dragen aan een multidisciplinaire aanpak van kennishiaten uit de dagelijkse praktijk van medisch specialisten en huisartsen. Zie het rapport.

De kennisagenda loopt 5 jaar, de onderwerpen gelden dan ook voor deze periode. Een update wordt gestart in 2023.

Naar de Kennisagenda NVVC

Naar Top 11 onderzoeksvragen