Kennisagenda NVVC

De NVVC wil de wetenschappelijk basis van de cardiologie versterken en de zorg voor cardiologische patiënten in Nederland nóg effectiever, doelmatiger en veiliger maken.

 

Kennisagenda 2019

Deze Kennisagenda beschrijft de 11 meest relevante en urgente cardiologische onderzoeksvragen die zich lenen voor zorgevaluatieonderzoek. Het gaat om de belangrijkste vraagstukken in de dagelijkse praktijk volgens cardiologen, patiënten en andere betrokkenen. Voor een overzicht van studies zie lopend onderzoek.

 

Kennisagenda 2024

Medio 2023 is gestart met een update van de Kennisagenda 2019, onder begeleiding van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Voorzitter van de projectgroep Kennisagenda 2024 is Prof. dr. S.A.J. (Steven) Chamuleau. Publicatie is gepland medio 2024.

 

DCVA op weg naar een gezamenlijke aanpak voor cardiovasculaire kennishiaten

in 2022 bracht DCVA in kaart hoe zij haar partners kan ondersteunen bij de evaluatie en verbetering van bestaande cardiovasculaire zorg. DCVA wil dit doen door bij te dragen aan een multidisciplinaire aanpak van kennishiaten uit de dagelijkse praktijk van medisch specialisten en huisartsen. Zie het rapport.

De kennisagenda loopt 5 jaar, de onderwerpen gelden dan ook voor deze periode. Een update wordt gestart in 2023.

Naar de Kennisagenda NVVC

Naar Top 11 onderzoeksvragen