NVVC Innovatieagenda

Cardiologie is bij uitstek een technisch-praktisch vakgebied met een niet-aflatende stroom aan innovaties in diagnostiek en therapie. Om overzicht te hebben en binnen de NVVC regie te kunnen voeren over welke innovaties de NVVC richting verzekerde en structureel bekostigde zorg wil brengen bij overheid en zorgverzekeraars, publiceert de NVVC vanaf 2022 een Innovatieagenda. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast om in te spelen op de snelle ontwikkelingen binnen de cardiologie. De Innovatieagenda maakt onderdeel uit van de NVVC Procedure Innovatie,

 

Innovatieagenda 2024

In 2022 werd de eerste Innovatieagenda gepubliceerd, waarbij 9 innovaties werden geselecteerd en gesteund door de NVVC. Op de agenda staan onderwerpen op het gebied van interventiecardiologie, hartritmestoornissen, hartfalen, thoracale interventies en beeldvorming.

 

De Innovatieagenda 2024 is de eerste update en vervangt de agenda van 2022. Na een zorgvuldige evaluatie van 15 nieuwe aanmeldingen in 2023, afkomstig van 9 verschillende NVVC werkgroepen, is een selectie gemaakt van de meest veelbelovende innovaties binnen de cardiologie. Zo zijn er twee geselecteerd en toegevoegd aan de 9 innovaties uit 2022, die op de innovatieagenda blijven staan.

  

Aanmelding van innovaties

Cardiologen die een innovatie voor een volgende update willen aanmelden, dienen hiervoor contact op te nemen met het bestuur van de betreffende NVVC werkgroep. Deze kan dan in de volgende aanmeldperiode ingestuurd worden door de desbetreffende werkgroep.
Heeft u vragen hierover, stuur een mail naarwetenschapinnovatie@nvvc.nl


De Innovatieagenda maakt onderdeel uit van de NVVC Procedure Innovatie, die in april 2022 is vastgesteld door de ledenvergadering.