NVVC Innovatieagenda

Cardiologie is bij uitstek een technisch-praktisch vakgebied met een niet-aflatende stroom aan innovaties in diagnostiek en therapie. Om overzicht te hebben en binnen de NVVC regie te kunnen voeren over welke innovaties de NVVC richting verzekerde en structureel bekostigde zorg wil brengen bij overheid en zorgverzekeraars, publiceert de NVVC vanaf 2022 een Innovatieagenda. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast om in te spelen op de snelle ontwikkelingen binnen de cardiologie. De Innovatieagenda maakt onderdeel uit van de NVVC Procedure Innovatie,

 

Innovatieagenda 2022

NVVC-werkgroepen hebben in 2022 22 voorstellen gedaan voor de Innovatieagenda. Uiteindelijk heeft de NVVC 9 innovaties geselecteerd voor de eerste Innovatieagenda. Hierin staan onderwerpen op het gebied van interventiecardiologie, hartritmestoornissen, hartfalen, thoracale interventies en beeldvorming.

Vier innovaties zijn al in onderzoek voor toelating tot het verzekerde zorgpakket (subsidieregeling veelbelovende zorg, zie lopend onderzoek). Voor de andere vijf wordt onderzocht wat een geschikte route kan zijn om te komen tot verzekerde zorg.

 

NVVC Innovatieagenda 2022

 

Oproep: aanmelden innovaties voor de Innovatieagenda 2023

Tussen 1 juni en 1 september 2023 kunnen de verschillende besturen van NVVC werkgroepen maximaal 3 innovaties aanmelden bij de commissie Wetenschap & Innovatie. Innovaties die niet ingediend worden via de besturen van werkgroepen worden NIET in behandeling genomen.
Het bestuur van een NVVC werkgroep kan een initiatief (expert)groep rond een bepaalde innovatie vragen om het aanmeldformulier in te vullen. Indien van toepassing kunnen industriële partijen behulpzaam zijn bij het invullen van het aanmeldformulier, voor en onder verantwoordelijkheid van de initiatiefgroep. Industriële partijen kunnen op eigen initiatief geen aanmeldingen indienen.

Cardiologen die een innovatie willen aanmelden, dienen hiervoor contact op te nemen met het bestuur van de betreffende NVVC werkgroep. 

Het aanmeldformulier in Word is alleen beschikbaar in het NVVC netwerk, toegankelijk voor alle NVVC leden. Hiervan is een voorbeeld toegevoegd als PDF. Voor u begint leest u eerst het bestand Oproep en Advies.
Het definitief ingevulde Word formulier kan alleen door besturen van werkgroepen via de aanmeldmodule, eveneens alleen beschikbaar in het NVVC netwerk, ingestuurd worden.
De deadline voor indiening is
 1 september 2023. 

 

Voorbeeld van het aanmeldformulier
Oproep en Advies

De Innovatieagenda maakt onderdeel uit van de NVVC Procedure Innovatie, die in april 2022 is vastgesteld door de ledenvergadering.