NVVC Procedure Aanbevelingsbrief

De NVVC heeft een procedure voor het aanvragen van een aanbevelingsbrief van de NVVC bij subsidieaanvragen voor onderzoek naar zorgevaluatie of innovatie. De steun van een NVVC werkgroep is bij het aanvragen van een aanbevelingsbrief cruciaal, het advies is dus om de betreffende werkgroep zo vroeg als mogelijk bij uw aanvraag te betrekken.

 

De procedure in het kort

  • Alleen NVVC leden kunnen een aanbevelingsbrief van de NVVC vragen voor subsidieaanvragen voor onderzoek.
  • Het onderzoek staat op de Kennisagenda of op de Innovatieagenda.
  • Tenminste één principal investigator (of projectleider van een werkpakket) is cardioloog
  • De aanvraag wordt gesteund door betrokken NVVC werkgroep(en) blijkend uit een aanbevelingsbrief van de werkgroep.
  • De aanvraag moet tenminste 4 weken voor de deadline van de subsidieronde ingediend worden. Aanvragen die na deze deadline zijn ingestuurd, worden niet in behandeling genomen.
  • Inzending gebeurt via het digitale aanmeldformulier dat alleen toegankelijk is voor NVVC leden. Hier staan ook de indiening en beoordelingscriteria.

 

 

Vragen?

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het NVVC bureau via wetenschapinnovatie@nvvc.nl