Preventie

Gezond eten

“Heb hart voor je lijf; verandering van spijs doet leven!”

Het belang van preventieve geneeskunde mag niet worden onderschat. Door te letten op onze voeding en gezonde keuzes te maken kunnen ernstige aandoeningen worden uitgesteld en zelfs voorkomen. Dit geldt niet alleen voor hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld voor suikerziekte, nierziekten en zelfs voor dementie en kanker. Vooral plantaardige voeding is aan te raden. De broodnodige veranderingen zijn niet moeilijk door te voeren. Op deze pagina ‘Gezond eten’ vind je informatie om patiënten te helpen met vragen zoals: ‘Hoe kan ik mijn leef- en eetpatroon verbeteren?’

Annemieke Jansen
Cardioloog

Video: Het is tijd voor gezonde voeding

Leefstijlfactoren zoals lichamelijke inspanning, roken, voeding, alcohol en slapen spelen een belangrijke rol bij de preventie van allerlei chronische ziekten en mortaliteit. Dankzij een gezonde leefstijl kan het risico op onder meer cardiovasculaire ziekten, diabetes en overlijden afnemen tot maar liefst 50 procent.
Voeding is hierbij essentieel. Ongezond zijn producten zoals gefrituurd eten, bewerkt vlees en met suiker gezoete frisdranken. Het klassieke mediterrane eetpatroon, waarin veel plantaardige voedingsmiddelen worden genuttigd, laat als geen ander een duidelijk positieve invloed zien op het voorkomen van cardiovasculaire ziekten en mortaliteit. Het mediterrane eetpatroon biedt overwegend onverzadigde vetten en goede, ‘complexe’ koolhydraten, tegenover weinig verzadigde vetten en simpele koolhydraten. Wie consequent volgens dit patroon leeft, krijgt voldoende polyfenolen, vezels en fytosterolen met sterke anti-inflammatoire en anti-atherogene eigenschappen waardoor langere levensverwachting.
Voor de uitleg van het mediterrane eetpatroon hoef je geen diëtist te zijn. Belangrijk is te beseffen, dan wel anderen duidelijk te maken welke uitwerking bepaalde voeding op het menselijk lichaam heeft en welke stappen tot een gezonder eetpatroon leiden.
Om dit makkelijker in de spreekkamer aanbod te laten komen is er het hartje over gezonde voeding ontwikkelt waarbij de plussen en minnen van bepaalde voedingsmiddelen helder in beeld zijn gebracht.

Grafische weergave van het effect van voeding op het LDL

Artikelen; Achtergrond
1. Frank L.J. Visseren ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention clinical practice. European Heart Journal 92021) 42, 3227-3337.
2.Alice H. Lichtenstein. 2021 Dietary Guidance to Improve Cardiovasculair Health: A Scientific statement Form the American Heart Association. Circulation. 2021; 144; e472-487.
3.Yanping Li. Healthy lifestyle and expectancy free of cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort study. BMJ 2020; 368-16669.
4.James H. O’Keefe. A Pesco-Mediterranean Diet with Intermittent fasting. Journal of the American college of Cardiology. Vol. 76. no 12 2020. 1484-1493.
5. Estruch R. Primary prevention of cardiovascular disease with an     Mediterranean diet N Engl J Med.2018 378 ;e34.

Gezond eten in de politiek

Brief aan informateur Tjeenk Willink: ‘Het is tijd voor gezonde voeding!’
Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie doet in een brief aan informateur Tjeenk Willink 3 concrete voorstellen voor in een nieuw regeerakkoord, zodat kinderen makkelijker gezond kunnen eten. De oproep wordt ondersteund door        UNICEF Nederland en de Gemeente Amsterdam en verschillende maatschappelijke partijen, bestuurders en wetenschappers

Eigenlijk weten we allemaal dat het zo niet langer kan. Ongezond eten en drinken maakt mensen ziek en veroorzaakt bijna 13.000 doden per jaar. In de brief aan de informateur pleiten de fondsen ervoor om dit te voorkomen en kinderen te beschermen door 3 maatregelen te nemen:
1. Maak verplichte afspraken voor gezondere bewerkte voedingsmiddelen;
2. Sta alleen kindermarketing toe voor producten uit de Schijf van Vijf;

3. Hef een suikertaks op frisdranken.

Stoppen met roken

"Roken: bespreek het, zeker in de spreekkamer"
Maurits van der Veen - Cardioloog 

Roken is voor hart- en vaatziekten een belangrijke risicofactor. Toch blijkt dat zorgverleners ‘stoppen met roken’ (SMR) relatief weinig ter sprake brengen. Opmerkelijk als je je realiseert hoe groot de gezondheidswinst door stoppen met roken kan zijn.
Op de pagina 
Stoppen met roken vind je achtergrondinformatie en wat je kan doen om deze belangrijke risicofactor te bespreken en gericht advies en hulp te bieden vanuit de spreekkamer.
Lees verder op de pagina Stoppen met roken

Leefstijlverandering

“Leefstijlverandering vraagt om gedragsverandering”
Tamara Aipassa
Cardioloog

De waarde van preventie en leefstijl binnen de behandeling van chronische ziekten en met name cardiovasculaire aandoeningen staat buiten kijf. Echter de implementatie van leefstijl en preventie in de praktijk laat vaak nog te wensen over. Leefstijlveranderingen vragen om gedragsverandering. En dat vraagt om een andere aanpak dan we tot nog toe gewend zijn.
Lees verder op de pagina Leefstijlverandering

Meer bewegen

“Bewegen is goed,
meer bewegen is beter”
Tamara Aipassa
Cardioloog

Weinig leefstijlpijlers waar zo weinig discussie over is als bewegen: bewegen is goed, meer bewegen is beter. Voldoende bewegen verlaagt morbiditeit en mortaliteit, bij alle leeftijdsgroepen,  alle patiëntengroepen en bij beide sexes. Bewegen kan op verschillende manier bekeken worden: de duur, kwaliteit, intensiteit en frequentie.
Lees verder op de pagina Meer bewegen