Preventie

Meer bewegen

Weinig leefstijlpijlers waar zo weinig discussie over is als bewegen: bewegen is goed, meer bewegen is beter. 

Voldoende bewegen verlaagt morbiditeit en mortaliteit, bij alle leeftijdsgroepen,  alle patiëntengroepen en bij beide sexes. Bewegen kan op verschillende manier bekeken worden: de duur, kwaliteit, intensiteit en frequentie.

Bij een gezond beweegpatroon is er in ieder geval sprake van regelmatige, matig intensieve beweging, krachtoefeningen en niet te veel zitten. De boodschap is niet lastig, de uitdaging zit in het motiveren van de patiënt.

Op deze pagina kun je verdiepende informatie vinden over bewegen, hoe het bespreekbaar te maken en enkele praktische tips voor je patiënten. 

Bron: Jeong et al. Eur Heart J 2019

Tamara Aipassa
Cardioloog

Video: Snaxercise
De adviezen vanuit de beweegrichtlijn zijn 3-ledig: voldoende matig intensieve inspanning, krachtoefeningen en niet te veel zitten. Een sedentaire leefstijl is een belangrijk punt, voor zowel onze patiënten, als onszelf.  Nederlanders zitten van alle Europeanen het meest.
Onderbreken van het zitten door kleine beweegmomenten, in de vorm van een snaxercise is hiervoor ideaal. Voor iedereen en overal toegankelijk, simpel en laagdrempelig. Een goede eerste stap in het toevoegen van meer beweging in je dagelijks leven.

Tools & Tips

Podcast


Stoppen met roken

'Roken: bespreek het, zeker in de spreekkamer'
Maurits van der Veen
Cardioloog 

Roken is voor hart- en vaatziekten een belangrijke risicofactor. Toch blijkt dat zorgverleners ‘stoppen met roken’ (SMR) relatief weinig ter sprake brengen. Opmerkelijk als je je realiseert hoe groot de gezondheidswinst door stoppen met roken kan zijn. Op de pagina Stoppen met roken vind je achtergrondinformatie en wat je kan doen om deze belangrijke risicofactor te bespreken en gericht advies en hulp te bieden vanuit de spreekkamer.
Lees verder op de pagina Stoppen met roken

Gezond eten

“Heb hart voor je lijf; verandering van spijs doet leven!”
Annemieke Jansen
Cardioloog

Het belang van preventieve geneeskunde mag niet worden onderschat. Door te letten op onze voeding en gezonde keuzes te maken kunnen ernstige aandoeningen worden uitgesteld en zelfs voorkomen. Dit geldt niet alleen voor hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld voor suikerziekte, nierziekten en zelfs voor dementie en kanker. Vooral plantaardige voeding is aan te raden. De broodnodige veranderingen zijn niet moeilijk door te voeren. Op de pagina ‘Gezond eten’ vind je informatie om patiënten te helpen met vragen zoals: ‘Hoe kan ik mijn leef- en eetpatroon verbeteren?’
Lees verder op de pagina Gezond eten

Leefstijlverandering

Leefstijlverandering vraagt om gedragsverandering
Tamara Aipassa
Cardioloog

De waarde van preventie en leefstijl binnen de behandeling van chronische ziekten en met name cardiovasculaire aandoeningen staat buiten kijf. Echter de implementatie van leefstijl en preventie in de praktijk laat vaak nog te wensen over. Leefstijlveranderingen vragen om gedragsverandering. En dat vraagt om een andere aanpak dan we tot nog toe gewend zijn.
Lees verder op de pagina Leefstijlverandering