Preventie

Leefstijlverandering vraagt om gedragsverandering

De waarde van preventie en leefstijl binnen de behandeling van chronische ziekten en met name cardiovasculaire aandoeningen staat buiten kijf. Dit is goed terug te zien in richtlijnen, waarin leefstijl bijna altijd een klasse IA aanbeveling is. Echter de implementatie van leefstijl en preventie in de praktijk laat vaak nog te wensen over. Er zijn vele redenen waarop dit misgaat. Een klein stukje van deze puzzel is te vinden in de manier waarop wij zorgverleners communiceren met onze patiënten. Leefstijlveranderingen vragen om gedragsverandering. En dat vraagt om een andere aanpak dan we tot nog toe gewend zijn. Op deze vervolgpagina vind je meer informatie en tools over hoe je leefstijl op een realistische manier bespreekbaar kunt maken in de spreekkamer.

Tamara Aipassa
Cardioloog

Video: Drie tips om leefstijl beter bespreekbaar te maken

Tools voor gesprekstechnieken en gedragsverandering

Uitleg over Spinnenweb positieve gezondheid
Het doel van het leefstijlgesprek is om de patiënt zelf de regie te geven. Als zorgprofessional signaleer je, begeleid je en motiveer je de patiënt tot bewustwording en verandering. Zowel in als buiten de spreekkamer kunnen meerdere tools gebruikt worden, zoals het spinnenweb en het leefstijlroer.

    Het spinnenweb
    Het spinnenweb functioneert als uitkomstmaat om het leefstijlgesprek aan te gaan. Het accent ligt niet op ziekte maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Het spinnenweb wordt over het algemeen vooraf ingevuld door de patiënt en is in meerdere versies beschikbaar.
    Het invullen van het spinnenweb geeft duidelijkheid over de intrinsieke motivatie van de patiënt om zijn/haar leefstijl te verbeteren. Het spinnenweb helpt vaststellen wat voor de patiënt belangrijk is en wat de patiënt zou willen veranderen. Samen met de patiënt bedenk je wie of wat kan helpen om de situatie te verbeteren.

    Het leefstijlroer
    Het leefstijlroer is ontstaan vanuit de behoefte van zorgprofessionals om een gespreksinstrument te hebben waarmee je in de spreekkamer leefstijl bespreekbaar maakt. Het doel van het leefstijlroer is om met de patiënt in gesprek te gaan over de aspecten die voor zijn/haar gezondheid van belang zijn, vanuit het perspectief van de patiënt zelf. Het leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het leefstijlroer nodigt u, als zorgprofessional, uit om open en eerlijke vragen te stellen. Ten alle tijden heeft de patiënt regie en zal de zorgprofessional signaleren en de patiënt stimuleren en motiveren tot bewustwording en verandering. De zorgprofessional begeleidt de patiënt hierin en verwijst waar nodig door.
Boeken

Podcast & video

Stoppen met roken

Roken: bespreek het, zeker in de spreekkamer
Maurits van der Veen
Cardioloog

Roken is voor hart- en vaatziekten een belangrijke risicofactor. Toch blijkt dat zorgverleners ‘stoppen met roken’ (SMR) relatief weinig ter sprake brengen. Opmerkelijk als je je realiseert hoe groot de gezondheidswinst door stoppen met roken kan zijn.
Op de pagina pagina 
Stoppen met roken   vind je achtergrondinformatie en wat je kan doen om deze belangrijke risicofactor te bespreken en gericht advies en hulp te bieden vanuit de spreekkamer.
Lees verder op de pagina Stoppen met roken

Gezond eten

“Heb hart voor je lijf; verandering van spijs doet leven!”
Annemieke Jansen
Cardioloog

Het belang van preventieve geneeskunde mag niet worden onderschat. Door te letten op onze voeding en gezonde keuzes te maken kunnen ernstige aandoeningen worden uitgesteld en zelfs voorkomen. Dit geldt niet alleen voor hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld voor suikerziekte, nierziekten en zelfs voor dementie en kanker. Vooral plantaardige voeding is aan te raden. De broodnodige veranderingen zijn niet moeilijk door te voeren. Op de pagina ‘Gezond eten’ vind je informatie om patiënten te helpen met vragen zoals: ‘Hoe kan ik mijn leef- en eetpatroon verbeteren?’
Lees verder op de pagina Gezond eten

Meer bewegen

“Bewegen is goed,
meer bewegen is beter”
Tamara Aipassa
Cardioloog

Weinig leefstijlpijlers waar zo weinig discussie over is als bewegen: bewegen is goed, meer bewegen is beter. Voldoende bewegen verlaagt morbiditeit en mortaliteit, bij alle leeftijdsgroepen, alle patiëntengroepen en bij beide sekses. Bewegen kan op verschillende manier bekeken worden: de duur, kwaliteit, intensiteit en frequentie.
Lees verder op de pagina Meer bewegen