NVVC
 • Tamara Aipassa:

  “Leefstijlverandering vraagt om gedragsverandering”

 • Maurits van der Veen:

  Roken: bespreek het, zeker in de spreekkamer

  Stoppen met roken

 • Annemieke Jansen:

  Het is tijd voor gezonde voeding!

 • Tamara Aipassa:

  “Bewegen is goed,
  meer bewegen is beter”

Preventie

Leefstijlverandering vraagt om gedragsverandering

De waarde van preventie en leefstijl binnen de behandeling van chronische ziekten en met name cardiovasculaire aandoeningen staat buiten kijf. Dit is goed terug te zien in richtlijnen, waarin leefstijl bijna altijd een klasse IA aanbeveling is. Echter de implementatie van leefstijl en preventie in de praktijk laat vaak nog te wensen over. Er zijn vele redenen waarop dit misgaat. Een klein stukje van deze puzzel is te vinden in de manier waarop wij zorgverleners communiceren met onze patiënten. Leefstijlveranderingen vragen om gedragsverandering. En dat vraagt om een andere aanpak dan we tot nog toe gewend zijn. Op deze vervolgpagina vind je meer informatie en tools over hoe je leefstijl op een realistische manier bespreekbaar kunt maken in de spreekkamer.
Lees verder

Video: Drie tips om leefstijl beter bespreekbaar te maken

Stoppen met roken

'Roken: bespreek het, zeker in de spreekkamer'
Maurits van der Veen
Cardioloog 

Roken is voor hart- en vaatziekten een belangrijke risicofactor. Toch blijkt dat zorgverleners ‘stoppen met roken’ (SMR) relatief weinig ter sprake brengen. Opmerkelijk als je je realiseert hoe groot de gezondheidswinst door stoppen met roken kan zijn. Op de pagina Stoppen met roken  vind je achtergrondinformatie en wat je kan doen om deze belangrijke risicofactor te bespreken en gericht advies en hulp te bieden vanuit de spreekkamer.

Gezond eten

In het algemeen is het slecht gesteld met de kennis over wat nu wel of niet gezond eten is
Annemieke Jansen
Cardioloog

Het belang van preventieve geneeskunde mag niet worden onderschat. Hoe kunnen we serieuze aandoeningen, zoals hartfalen, suikerziekte en zo voort misschien voorkomen? Het verband tussen bewegen, eten en dit soort aandoeningen wordt steeds duidelijker. Op de pagina Gezond eten vind je informatie om patiënten te helpen met vragen als 'Hoe kan ik mijn leef- en eetpatroon verbeteren?’

Meer bewegen

“Bewegen is goed,
meer bewegen is beter”
Tamara Aipassa
Cardioloog

Weinig leefstijlpijlers waar zo weinig discussie over is als bewegen: bewegen is goed, meer bewegen is beter. Voldoende bewegen verlaagt morbiditeit en mortaliteit, bij alle leeftijdsgroepen,  alle patiëntengroepen en bij beide sexes. Bewegen kan op verschillende manier bekeken worden: de duur, kwaliteit, intensiteit en frequentie.