• Tamara Aipassa:

  ​“Leefstijlverandering vraagt om gedragsverandering”

 • Maurits van der Veen:

  Roken: bespreek het, zeker in de spreekkamer

  Stoppen met roken

 • Annemieke Jansen:

  Het is tijd voor gezonde voeding!

 • Tamara Aipassa:

  “Bewegen is goed,
  meer bewegen is beter”

Preventie

Wetenschappelijke vooruitgang heeft geleid tot een substantiële afname van cardiovasculaire sterfte. De ziektelast daarentegen blijft hoog en hart- en vaatziekten zijn nog steeds de voornaamste reden van overlijden in Europa.  Er wordt een lichte verbetering gezien in de behandeling van hypertensie en dyslipidemie, echter aan de andere kant nemen de prevalentie van diabetes mellitus en obesitas sterk toe.
De cardiologische gemeenschap heeft een transitie ingezet waarbij niet alleen behandeling de kern is, maar preventie steeds belangrijker wordt. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is sterk en terug te vinden in diverse richtlijnen en position papers.
Wetenschappelijk onderzoek is de basis, echter de implementatie van deze opgedane kennis in de praktijk mag niet onderbelicht blijven.

Daarom deze preventiepagina van de NVVC. De digitale plek waarop u handvaten vindt, die u kunnen helpen bij het daadwerkelijk in de praktijk brengen van preventie.
Informatie voor zowel u als zorgverlener als voor de cardiologische patiënt.

Bron:
Sandesara, P.B. et al. J Am Coll Cardiol. 2015; 65(4):389–95

Leefstijlverandering vraagt om gedragsverandering

De waarde van preventie en leefstijl binnen de behandeling van chronische ziekten en met name cardiovasculaire aandoeningen staat buiten kijf. Dit is goed terug te zien in richtlijnen, waarin leefstijl bijna altijd een klasse IA aanbeveling is. Echter de implementatie van leefstijl en preventie in de praktijk laat vaak nog te wensen over. Er zijn vele redenen waarop dit misgaat. Een klein stukje van deze puzzel is te vinden in de manier waarop wij zorgverleners communiceren met onze patiënten. Leefstijlveranderingen vragen om gedragsverandering. En dat vraagt om een andere aanpak dan we tot nog toe gewend zijn. Op deze vervolgpagina vind je meer informatie en tools over hoe je leefstijl op een realistische manier bespreekbaar kunt maken in de spreekkamer.
Lees verder

Video: Drie tips om leefstijl beter bespreekbaar te maken

Stoppen met roken

Roken: bespreek het, zeker in de spreekkamer
Maurits van der Veen
Cardioloog 

Roken is voor hart- en vaatziekten een belangrijke risicofactor. Toch blijkt dat zorgverleners ‘stoppen met roken’ (SMR) relatief weinig ter sprake brengen. Opmerkelijk als je je realiseert hoe groot de gezondheidswinst door stoppen met roken kan zijn. Op de pagina Stoppen met roken vind je achtergrondinformatie en wat je kan doen om deze belangrijke risicofactor te bespreken en gericht advies en hulp te bieden vanuit de spreekkamer.

Lees verder op de pagina Stoppen met roken

Gezond eten

Heb hart voor je lijf; verandering van spijs doet leven!
Annemieke Jansen
Cardioloog

Het belang van preventieve geneeskunde mag niet worden onderschat. Door te letten op onze voeding en gezonde keuzes te maken kunnen ernstige aandoeningen worden uitgesteld en zelfs voorkomen. Dit geldt niet alleen voor hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld voor suikerziekte, nierziekten en zelfs voor dementie en kanker. Vooral plantaardige voeding is aan te raden. De broodnodige veranderingen zijn niet moeilijk door te voeren. Op de pagina ‘Gezond eten’ vind je informatie om patiënten te helpen met vragen zoals: ‘Hoe kan ik mijn leef- en eetpatroon verbeteren?’
Lees verder op de pagina Gezond eten

Meer bewegen

“Bewegen is goed,
meer bewegen is beter”
Tamara Aipassa
Cardioloog

Weinig leefstijlpijlers waar zo weinig discussie over is als bewegen: bewegen is goed, meer bewegen is beter. Voldoende bewegen verlaagt morbiditeit en mortaliteit, bij alle leeftijdsgroepen,  alle patiëntengroepen en bij beide sexes. Bewegen kan op verschillende manier bekeken worden: de duur, kwaliteit, intensiteit en frequentie.
Lees verder op de pagina Meer bewegen