“Ik geniet van het persoonlijke contact met mijn patiënten”

Waarom cardiologie? 
Ik koos voor de cardiologie omdat ik de diversiteit zo aantrekkelijk vond. Als cardioloog begeleid je je patiënten van de eerste klachten, door de fase van onderzoeken, naar de diagnose en behandeling. Het mooie van de cardiologie is dat je veel onderzoeken en behandelingen zelf kunt uitvoeren. Dat maakt dat je een heel intensief contact hebt met je patiënten en met een groot team van andere zorgprofessionals. Om de patiënt de beste kwaliteit van zorg te bieden moet ik zorgen dat alle neuzen in het team dezelfde kant opstaan. Dat kost tijd en juist dat is vaak de zwakste schakel in de keten.

Een technisch vak 
Cardiologie is een technisch vak. Het hart is een mooie pomp die bestaat uit kamers, boezems en kleppen en een elektrisch systeem dat de pomp aandrijft. Op al deze gebieden kunnen zich problemen voordoen die je als cardioloog moet oplossen. Eigenlijk ben je de loodgieter, timmerman én elektricien van het hart.

Een emotioneel vak 
Cardiologie is een emotioneel vak. Leven en dood liggen dicht bij elkaar. Wanneer het me niet lukt om het leven van iemand te redden, vind ik dat moeilijk. Ik neem dat wel eens mee naar huis. Ook de intensieve contacten die je met mensen hebt, maakt het vak soms zwaar. We kunnen steeds meer, maar helaas is niet alles maakbaar in een mensenleven.Ik merk dat hartklachten voor mensen vaak ook veel emotie oproepen, angst, ongerustheid of boosheid. Vooral tijdens mijn vrouwenspreekuur. Vrouwen uiten hun emoties sterker dan mannen.

De cardiologie is altijd in beweging 
Afwisseling en vooruitgang zijn belangrijke begrippen die voor mij echt bij de cardiologie horen. Tijdens een spreekuur wissel ik per patiënt van acute, soms levensbedreigende problemen naar chronische of soms relatief onschuldige hartaandoeningen. Ook de diversiteit tussen een spreekuur of een echoprogramma of een dienst op de verpleegafdeling maken het vak voor mij boeiend.
Naast de dagelijkse afwisseling staat de cardiologie als vakgebied ook niet stil. Een deel van mijn kennis die ik 10 jaar geleden opdeed, is nu achterhaald, veranderd en verbeterd. Vrijwel iedere dag zijn er relevante nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt zeker voor het vakgebied van de gender specifieke cardiologie, een vakgebied dat 10 jaar geleden nog nauwelijks op de kaart stond.
In de toekomst zal de inrichting van de zorg blijven veranderen. De chronische zorg zullen wij steeds meer overdragen aan de huisartsen, waarbij de cardioloog een belangrijke consulterende rol blijft vervullen, mogelijk deels buiten de muren van het ziekenhuis. Dit zijn leuke ontwikkelingen en uitdagingen om goed in te vullen.

Aandacht voor de cardiovasculaire zorg voor vrouwen. 
Momenteel wordt er veel wetenschappelijk gender specifiek cardiovasculair onderzoek gedaan. Ik ben blij dat de Hartstichting het onderwerp vrouwen en hart- en vaatziekten als een van haar speerpunten heeft benoemd. Mede hierdoor zal de cardiovasculaire zorg voor vrouwen in de toekomst zeker verbeteren.

Zoveel om van te genieten 
Ik heb een heel leuk vak, leuke werkplek met fijne collega's en bovenal hele leuke patiënten, die vaak hun dankbaarheid kenbaar maken. Ik kan genieten van een medisch succesje; een patiënt die jarenlang benauwd was bij inspanning en die ik hiervan af kon helpen door de lekkage naast zijn kunstklep te laten sluiten. Maar ik geniet ook van patiëntencontact op ander vlak. Zo herinner ik mij een heel oude dame met ernstig hartfalen en grote angst om te sterven vanuit haar streng christelijke geloofsachtergrond. Of een jonge knul die naast een cardiomyopathie ook met een GHB-verslaving kampte. In deze beide gevallen werk je met een multidisciplinair team om de patiënt met diverse problemen te helpen.

Marie-Claire van Dijk - Le Cocq d’Armandville (1982)

Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede (4 dagen p/w)
Cardioloog 
Secretaris Werkgroep Gender NVVC
gespecialiseerd in non-invasieve beeldvorming en genderspecifieke cardiologie 
arts in 2006, cardioloog in 2013

gehuwd, 2 kinderen 
hobby’s: hockey, hardlopen, skiën, koken en gezellig eten met vrienden