NVVC Nieuws

ICD's voor hartpatiënten

2 februari 2023

De Nederlandse vereniging voor cardiologie (NVVC) heeft kennis genomen van een artikel in de Volkskrant betreffende zorg voor patiënten met hartziekten die een intra cardiac defibrillator (ICD) plaatsing hebben moeten ondergaan of moeten ondergaan, naar aanleiding van een beleidsstuk van het Zorginstituut Nederland (ZiN). Het artikel roept helaas allerlei negatieve reacties en twijfel op bij patiënten en wij willen graag enkele zaken verhelderen.

Eerste Innovatieagenda NVVC gepubliceerd

19 december 2022

Cardiologie is bij uitstek een technisch-praktisch vakgebied met een niet-aflatende stroom aan innovaties in diagnostiek en therapie. Om de evaluatie en integratie van innovaties te faciliteren in een sterk gereguleerd toelatingsproces in Nederland, heeft de NVVC besloten om jaarlijks een Innovatieagenda vast te stellen voor breed gedragen vernieuwingen in het vakgebied.

Eerste Innovatieagenda NVVC gepubliceerd

19 december 2022

Cardiologie is bij uitstek een technisch-praktisch vakgebied met een niet-aflatende stroom aan innovaties in diagnostiek en therapie. Om de evaluatie en integratie van innovaties te faciliteren in een sterk gereguleerd toelatingsproces in Nederland, heeft de NVVC besloten om jaarlijks een Innovatieagenda vast te stellen voor breed gedragen vernieuwingen in het vakgebied.

Webinar landelijk opleidingsplan cardiologie 2023

14 december 2022

WEBINAR OPLEIDINGSPLAN 2023
Dinsdag 31 januari | 19:00-21:00 uur
Doel: Informeren over de belangrijkste wijzigingen in het opleidingsplan en de implementatie in de praktijk
Voor wie: opleiders en AIOS 

In memoriam: Albert Bruschke (erelid van de NVVC)

12 december 2022

Albert Bruschke (1935-2022), grondlegger van de Nederlandse coronaire arteriografie
Na zijn studie geneeskunde in Leiden en twee jaar interne geneeskunde in het vroegere St Elizabeth ziekenhuis in Tilburg, koos Albert Bruschke in 1963 voor de opleiding cardiologie in het St Antonius ziekenhuis Utrecht onder leiding van 1963 Dr CLC van Nieuwenhuizen. Na zijn registratie als cardioloog (1966), verdedigde hij in 1970 in de Rijks Universiteit Groningen zijn academische thesis “The diagnostic significance of the coronary arteriogram”. In de jaren ’70 was er nog geen sprake van directe chirurgische revascularisatie of katheter interventie van coronaire afwijkingen: arteria mammaria implantaties in de hartspier, de Vineburg procedures en interpositie grafts werden toen gebruikt. De ziekenhuis sterfte van hartinfarct was toen nog 10 tot 15%. Routine coronaire arteriografie moest zich nog over ons land verspreiden.

Impactanalyse NZa gepubliceerd

6 december 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op dinsdag 6 december de impactanalyse van de gevolgen van concentratie van zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking overhandigd aan minister Kuipers. De minister verzocht in maart dit jaar de NZa deze impactanalyse te maken.

De minister wil de maand december benutten om met betrokken patiëntenorganisaties, de bestuurders van de universitaire medische centra en de wetenschappelijke verenigingen te spreken. Begin 2023 neemt hij een definitief besluit over concentratie van deze vorm van zorg.

Ook de wetenschappelijke verenigingen voor Kindergeneeskunde (NVK), Cardiologie (NVVC) en Thoraxchirurgie (NVT) hebben het rapport van de NZa ontvangen en gaan hierover in december met de minister in gesprek. Na het definitieve besluit van de minister komen de drie verenigingen met een reactie.

Voor meer informatie kijk op de site van NZa.


Berichtgeving Isala raakt ons allemaal

18 oktober 2022


Het NRC heeft 17 oktober artikelen gepubliceerd over het lopend onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar een aantal cardiologen die werkzaam waren/zijn in het Isala ziekenhuis in Zwolle en verdacht worden steekpenningen te hebben aangenomen van een leverancier in hartapparatuur. De NVVC is aangedaan door deze berichtgeving. We merken dat het cardiologen raakt; wij krijgen vragen van verontruste leden, cardiologen krijgen in hun spreekkamer vragen van patiënten; we krijgen vragen van collega medisch specialisten. Het raakt niet alleen de collega’s in het Isala, maar ons allemaal. Omdat het zo ver afstaat van waar wij als cardiologen en wetenschappelijke vereniging voor staan.

 

In de verschillende samenwerkingen met de medische industrie verlangt de NVVC een hoge mate van integriteit en professioneel en ethisch gedrag van haar leden. Dit dragen wij ook actief uit naar onze leden. Er kunnen op het gebied van innovaties grote belangen spelen. Er kan betaald worden voor de inzet van professionals als naast de dagelijkse klinische werkzaamheden additioneel werk wordt geleverd om bij te dragen aan onderzoek/innovatietrajecten ten behoeve van verbetering van de patientenzorg. Om hier goed mee om te kunnen gaan, moet integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. In dat kader is de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNMG relevant. Ook hanteert de NVVC de Gedragscode integriteit voor bestuurders en functionarissen van de NVVC en een jaarlijks in te vullen Conflict of Interest statement.

 

De NVVC staat volledig achter het feit dat bij verdenkingen van fraude er onderzoek gedaan wordt door de daartoe bevoegde instanties. Want dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Te allen tijde moet het patientenbelang voorop staan. Al eerder heeft de NVVC aangegeven dat wij iedere vorm van zelfverrijking verwerpen en alhoewel we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten – want ook voor deze betrokkenen geldt, dat men onschuldig is tot het tegendeel bewezen wordt – vinden wij dit uiterst schadelijk voor het vertrouwen in onze beroepsgroep.

Einthoven Dissertatieprijzen 2022

17 oktober 2022
Tijdens de Translational Cardiovascular Research Meeting van het Netherlands Heart Institute(NL-HI)en DCVA op donderdag 22 en 23 juni 2023 worden de Einthoven Dissertatieprijzen 2022 uitgereikt.
Iedereen die in 2022 in Nederland is gepromoveerd op een cardiovasculair onderwerp, kan meedingen naar deze prijs. Bent u in 2022 gepromoveerd op een cardiovasculair onderwerp, stuur dan uw proefschrift in. Kent u gepromoveerden die voor de prijs in aanmerking kunnen komen dan verzoeken wij u vriendelijk hen op deze prijs te wijzen.
Lees het volledige nieuwsbericht

Reactie naar aanleiding van berichtgeving NOS/Nieuwsuur d.d. 14-09-2022

15 september 2022

De onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur bekeken betalingen uit de medische industrie aan artsen. Uit hun onderzoek blijkt dat cardiologen in vergelijking met andere artsen vaker vergoedingen ontvangen. ‘Betalingen zijn niet ongewoon, want medische bedrijven sponsoren regelmatig specialisten om bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren.' Maar, 'deze samenwerkingen worden niet altijd gemeld en dat zou wel moeten’, schrijven NOS en Nieuwsuur.


Waarom werken cardiologen samen met de industrie? Hoe lopen de betalingen en welke gedragscodes gelden er voor artsen als zij samenwerken met de medische industrie? Op deze en meer vragen geeft de NVVC in dit artikel antwoord.
Lees het volledige nieuwsbericht

Persbericht
Onderzoek toont grote impact van COVID-19 op cardiologische zorg

Onderzoeksrapport van NVVC, NZa en LOGEX brengt aanzienlijke impact van COVID-19 op de cardiologische zorg in Nederland in kaart.

11 juli 2022

De verwijzingen naar de cardiologische zorg daalden op het hoogtepunt van de pandemie met 79 procent. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘COVID-19 en de Cardiologie in Nederland’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en LOGEX, Europees leider in healthcare analytics. In dit rapport zijn gezamenlijk door deze partijen de kwantitatieve effecten van de pandemie op de cardiologische zorg in kaart gebracht voor de periode 2020 en 2021.

Lees het persbericht

Landelijke assistentendag cardiologie 2022: Green Heart, Green Mind. – A Healthy Ecosystem for Patient and Doctor - Schrijf je in! 
1 juli 2022

Dit jaar staat de LAC in het teken van duurzaamheid: niet alleen duurzame cardiologische zorg, maar ook duurzame inzetbaarheid van de cardioloog van de toekomst.
In De Balie in Amsterdam wordt er een gevarieerd programma verzorgd met voordrachten, workshops en een debat voor AIOS, ANIOS, arts-onderzoekers en andere geïnteresseerden vanuit het hele land.
Meer informatie & aanmelden
Berichtgeving
23 juni 2022

De afgelopen dagen hebben verschillende leden ons benaderd om hun zorgen te uiten over de situatie in het Isala. Dat bij verdenkingen van fraude, door verschillende medisch specialisten in meerdere ziekenhuizen, onderzoek gedaan wordt door de bevoegde instanties is iets waar de NVVC volledig achter staat. Uiteraard verwerpen wij iedere vorm van zelfverrijking.
We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.

Namens het NVVC bestuur,

Joan Meeder
Abstracts NVVC Najaarscongres 2022

20 juni 2022

Het NVVC Najaarscongres vindt plaats op 3 en 4 november op Papendal te Arnhem. Het is tot 29 augustus mogelijk om een abstract in te sturen voor de wetenschappelijke parallelsessies. Wij roepen alle leden, en de A(N)IOS, arts-onderzoekers, VS en PA in het bijzonder, op om een abstract in te dienen via het abstractformulier.
Resultaten Loopbaanmonitor 2022 gepubliceerd

15 juni 2022

96% van de aios en medisch specialisten is trots op het werk en 92% is enthousiast over zijn of haar baan. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder aios en medisch specialisten naar hun loopbaanontwikkeling. Uit de resultaten van deze eerste Loopbaanmonitor Medisch Specialisten komen enkele breed gevoelde knelpunten naar voren zoals ontevredenheid over de werkdruk en over de balans tussen werk en privéleven.
Promotie eerste Dutch-AF promovendus

19 mei 2022

Op woensdag 8 juni a.s. zal drs. Jaap Seelig zijn proefschrift getiteld ‘Quality of contemporary anticoagulation management in atrial fibrillation’ verdedigen aan de Universiteit van Maastricht (promotor Professor Hugo ten Cate, co-promotoren dr. Martin Hemels en dr. Ron Pisters). 

Lees verder
NVVC Procedure Innovatie

13 mei 2022

Het doel en de opzet van de Procedure Innovatie is om vanuit de NVVC veelbelovende innovaties op cardiologisch gebied zo snel mogelijk, via een zorgvuldig proces, toegankelijk te maken voor de patiënt. Daarvoor is het nodig dat innovaties in de cardiologische zorg goed en tijdig in beeld komen van de NVVC. 

Lees verder
Joan Meeder: “Wetenschappelijke bewijs van genderverschillen toepassen in de praktijk.”

6 mei 2022

In een interview met Spreekuur magazine blikt Joan Meeder terug op de groei en verbetering van de cardiologische zorg, en hoe deze steeds meer oog heeft voor vrouwen met hartklachten.

Lees verder

NVVC Jaarverslag 2021

29 april 2022
In 2021 is er door alle commissies, werkgroepen, kamers, en het bestuur en bureau van de NVVC hard gewerkt aan de beleidsdoelen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). In dit jaarverslag krijgt u een overzicht van de belangrijke dossiers vanuit het gezichtspunt van de Raad van Toezicht en kunt u vervolgens per speerpunt van de beleidsvisie lezen waaraan de NVVC in 2021 gewerkt heeft.

Presentaties NVVC Voorjaarscongres 2022
29 april 2022

De presentaties van het NVVC Voorjaarscongres zijn (mits vrijgegeven voor publicatie) voor leden in te zien op het NVVC Netwerk

Congresnieuws

25 april 2022
NVVC leden kunnen uitgebreide verslagen van de sessies van het geslaagde NVVC Voorjaarscongres te 's-Hertogenbosch teruglezen op het NVVC Netwerk.
Op deze nieuwspagina vindt u artikelen over de Einthoven dissertatieprijzen, de NVVC erepenning voor Marcel van der Linde en de Durrer prijzen 2022.

Cardioloog Joan Meeder: ‘Preventie wordt een van onze speerpunten’

31 maart 2022
bron: www.tabaknee.nl
“Als je ziet hoe nu tegen roken wordt aangekeken, hebben we als maatschappij grote stappen vooruit gezet”, stelt Joan Meeder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Hij pleit voor een genuanceerde aanpak “We moeten de nadruk leggen op wat goed voor iemand is.”
Lees verder

Reactie NVVC naar aanleiding van Amerikaanse studie naar gevolgen COVID-19 op hart en vaten

23 februari 2022

Deze week is er in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine een onderzoek verschenen over het risico op hart- en vaatziekten na COVID-19. De onderzoekers concluderen op basis van het onderzoek dat mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten binnen één jaar na de infectie. Het onderzoek heeft wereldwijd veel stof doen opwaaien. 

Lees verder

Meer inzicht in loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten

14 februari 2022

​De Federatie Medisch Specialisten, LAD en De Jonge Specialist (DJS) vragen alle 30.000 aios en medisch specialisten om de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022 in te vullen. Goede cijfers over de loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten ontbreken. Met de loopbaanmonitor willen ze meer inzicht krijgen in hoe hun loopbaan zich ontwikkelt, van opleiding tot pensioen, en knelpunten in de arbeidsmarktproblematiek in kaart brengen.

Lees verder

Besluit Ministerie van VWS rond concentratie interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking genomen

21 december, 2021

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) hebben begrip voor het besluit van minister De Jonge van VWS om de hoog-complexe zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking te concentreren. Volgens de wetenschappelijke verenigingen is concentratie nodig om de kwaliteit van deze hoogwaardige zorg verder te kunnen verbeteren en voor de toekomst veilig te stellen.

Lees verder

Nieuwe leidraad Zorgproces Pijn op de borst
22 november 2021

NVVC-Connect heeft het initiatief genomen om het ideale zorgproces op te stellen voor patiënten die met pijn op de borst bij de zorgverlener komen. Samen met huisartsen die gespecialiseerd zijn in hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en expertisecentrum Harteraad is de Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst   opgesteld.
Lees verder op de site van NVVC-Connect

Zorg op Afstand
4 november 2021

Zorg op Afstand is niet meer weg te denken bij intra-, extra- en transmurale zorg die we leveren aan patiënten. Veel vakgroepen verlenen al Zorg op Afstand, zijn bezig dit te ontwikkelen, of hebben plannen om dit te doen. Rondom Zorg op Afstand zijn echter nog veel vragen en knelpunten die succesvolle implementatie in de weg staan.

De NVVC projectgroep “Zorg op Afstand” biedt u daarom een aantal aansprekende voorbeelden, kaders en handvatten voor de praktijk aan.

Download deze interactieve pdf voor meer informatie, inspiratie en tips.

Overvolle IC’s leiden tot problemen voor hart- en vaatpatiënten

1 november 2021
Hartstichting roept op tot vaccinatie

Als de toestroom van coronapatiënten doorzet, is het in Nederland niet meer mogelijk om de hart(chirurgische) zorg te leveren waarvan we in ons land vinden dat die noodzakelijk is. Dit betekent een toename van sterfte door niet of te laat verrichte hartoperaties en verlies van levensverwachting en kwaliteit van leven. De Hartstichting vindt het uitstellen van de zorg voor hart- en vaatpatiënten onacceptabel en roept mensen op zich te laten vaccineren.
Lees het volledige bericht

ESC Congress 2021 - Read all about it

6 september 2021

Zoals ook tijdens de NVVC congressen verslaggeving van de sessies plaatsvindt is  door de NVVC reporters verslag gedaan van hoogtepunten van het ESC congres.
Deze verslagen zijn bijeengevoegd in een zeer lezenswaardige document over de meest aansprekende sessies van het ESC congres van 2021: 
Daily Highlights ESC congress 2021 (PDF)

Met dank aan de NVVC reporters:
Enrico de Koning, arts-onderzoeker Hartziekten, LUMC en Niels van der Sangen, arts-onderzoeker Cardiologie, Amsterdam UMC, locatie AMC.

Samen beslissen - Start campagne

6 september 2021

Nationale campagne Samen Beslissen van start
Lees het volledige bericht

Save the date - Najaarsbijeenkomst Kamer voor Managers

6 september 2021

Wegens COVID-19 kon de afgelopen periode ook de bijeenkomsten van Kamer voor Managers niet doorgaan. We hopen elkaar dit najaar weer te mogen ontmoeten.
Wij nodigen jullie daarom van harte uit voor onze Najaarsbijeenkomst.

Lees het volledige bericht

NVVC NAJAARSCONGRES 2021 - Inschrijving geopend

23 augustus 2021
THERE GOES MY HEART AGAIN! 

We mogen weer en we gaan weer! We zijn ontzettend blij dat het NVVC Najaarscongres naar verwachting in fysieke vorm zal kunnen plaatsvinden en nodigen u van harte uit op 4 en 5 november 2021 in Papendal te Arnhem.
Lees het volledige bericht

Terugroepactie IGJ aantal bloeddrukmedicijnen losartan, valsartan en irbesartan

13 juli 2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hebben vanochtend een persbericht verstuurd voor een terugroepactie van een aantal bloeddrukmedicijnen losartan, valsartan en irbesartan. Er is een kleine onzuiverheid aangetoond in een aantal partijen. Er is geen direct risico. 

Mijlpaal van 6000 patiënten met atriumfibrilleren in Dutch-AF bereikt

9 juli 2021


Wat is Dutch-AF registry?

Dutch-AF registry is een door ZonMw gesubsidieerd register van patiënten met recent vastgesteld atriumfibrilleren (AF), waaraan  onderzoek verbonden is. Dit register is gestart in 2018 en includeert, onder leiding van Professor Menno Huisman, LUMC Leiden en Dr. Martin Hemels, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, patiënten met nieuw vastgesteld atriumfibrilleren, dit in nauwe samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen, trombosediensten en huis

Lees het volledige bericht

Landelijke Assistentendag Cardiologie 2021: Start kaartverkoop
28 juni 2021

Zaterdag 9 oktober 2021 zal de jaarlijkse Landelijke Assistentendag Cardiologie (LAC) plaatsvinden in the Hague conference center, met als thema ‘Eat, sleep, pump, repeat: Exercise and Cardiology’. Naast sportcardiologie en inspanningsfysiologie, zal ook stil worden gestaan bij de volgende vragen; Kun je eigenlijk topsporten met een device? En wanneer is bewegen niet meer gezond? 

Meer informatie & aanmelden

Betere zorg door goede verbinding tussen manager en cardioloog

10 juni 2021

Vanaf het allereerste begin was Lonneke van Reeuwijk betrokken bij de oprichting en de activiteiten van de Kamer voor Managers. Per 1 juni 2021 heeft zij de cardiologie verlaten en geeft zij het voorzitterschap van de Kamer voor Managers over aan Hans Krijgsman. Met Lonneke, Hans en Annemieke van Dijk bespreken wij de historie, de meerwaarde en de toekomst van de Kamer voor Managers van de NVVC.
Lees het volledige bericht

Bestuursbericht: Rapportage uitvraag wachttijden cardiologische zorg

1 juni 2021

De COVID-19 pandemie en de maatregelen om die te bestrijden hebben tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg geleid. In het afgelopen jaar hebben veel mensen later zorg ontvangen door toedoen van de coronamaatregelen en staan er nog veel mensen op de wachtlijst voor een controle, diagnostiek en/of behandeling. Oplopende wachtlijsten van de electieve zorg vormen daarvoor een goede indicator.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft vanaf oktober 2020, dankzij de actieve bijdrage vanuit vele centra en in goede samenwerking met de Nederlandse Hart Registratie (NHR), deze indirecte effecten van de COVID-19 pandemie in kaart gebracht en maandelijks gemonitord, met behulp van wachtlijstuitvragen bij de vakgroepen cardiologie van de Nederlandse ziekenhuizen.
Lees het volledige bericht

Rapport toekomstscenario’s zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen aangeboden aan ministerie van VWSHuidige situatie niet geschikt om kwaliteit voor toekomst te borgen en vraagt om verdere concentratie

1 juni 2021

In juni 2019 hebben de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie op verzoek van de inspectie een werkgroep opgericht met als doel toekomstscenario’s te schetsen voor de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Dit rapport is op 25 mei (2021) aangeboden aan het ministerie van VWS.
Lees het volledige bericht

Coronapatiënten met hart- en vaatziekte of diabetes al op jongere leeftijd verhoogd risico op ziekenhuisopname 

18 mei 2021

Coronapatiënten met hart- en vaatziekten of diabetes hebben een grotere kans om in het ziekenhuis terecht te komen dan coronapatiënten zonder deze aandoeningen, ook al op jongere leeftijd. Deze kans is het grootst bij patiënten met meerdere aandoeningen. Mannen lopen meer risico dan vrouwen. Dit blijkt uit een groot onderzoek van het UMC Utrecht en Amsterdam UMC bij ruim 22.000 coronapatiënten. De Hartstichting startte en financierde het onderzoek.
Lees het volledige bericht

Ernstig hartfalen vergroot risico op sterfte bij coronapatiënten

Den Haag, 9 maart 2021

Van de coronapatiënten met een hartziekte die in het ziekenhuis opgenomen worden hebben patiënten met ernstig hartfalen de grootste kans om te overlijden. Coronapatiënten met andere hartaandoeningen, waaronder een eerder hartinfarct, lijken minder risico te lopen. Dit publiceren onderzoekers bijeengebracht door de DutchCardioVascularAlliance vandaag online op medRxiv.org. De Hartstichting financierde het onderzoek.
Lees het volledige bericht

Resultaten uitvraag wachttijden cardiologische zorg tijdens COVID-19 pandemie

21 januari 2021


De COVID-19 pandemie en de maatregelen om die te bestrijden hebben tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg geleid. In de afgelopen maanden hebben veel mensen later zorg ontvangen door toedoen van de coronacrisis en staan er nog veel mensen op de wachtlijst voor een controle, diagnostiek en/of behandeling. Door de anderhalve meter maatregel is er ook minder capaciteit beschikbaar in de ziekenhuizen. Er bestaat, zeker in het licht van de huidige ontwikkelingen in de COVID-19 pandemie, een hoog risico op het ontstaan van een groot stuwmeer aan uitgestelde zorg.

Lees het volledige bericht

Handvatten voor implementatie telebegeleiding bij hartfalen

15 januari 2021


Bij de behandeling van hartpatiënten wordt steeds vaker telebegeleiding ingezet. Cardiologen monitoren hun patiënten op afstand met als doel onnodige ziekenhuisbezoeken en -opnames te voorkomen. Hiermee dragen zij bij aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. De nieuwe implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen geeft handvatten om deze vorm van zorg succesvol in het ziekenhuis te implementeren.
Lees het volledige bericht

NVVC tekent intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij'

19 november 2020


Samen met 26 andere zorgorganisaties tekende de NVVC woensdag 18 november de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Hiermee komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 een rookvrije zorg in Nederland.

Lees het volledige bericht

NVVC Beleidsvisie 2025: ​Toekomstbestendige zorg voor het hart

4 november 2020

Na een ledenraadpleging, een werkconferentie met de NVVC werkgroepen en een visiebijeenkomst met leden en stakeholders presenteert het NVVC bestuur met trots de NVVC beleidsvisie 2025: Toekomstbestendige zorg voor het hart. 

Lees verder

Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

27 oktober 2020


Uit een eerste rondgang onder meerdere ziekenhuizen in Nederland krijgen wij het beeld dat, net als in het voorjaar, tijdens de huidige tweede coronagolf minder patiënten met acute hartklachten en acute beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of eerste hulp.

Lees het volledige bericht

Reactie op Radar m.b.t. LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten

26 oktober 2020


Op maandag 12 oktober jl., werd in een televisie-uitzending van Radar opnieuw de relatie tussen de hoogte van het LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten en sterfte in twijfel getrokken. Tevens werd de wetenschappelijke onderbouwing voor het belang om het LDL-cholesterol te verlagen bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH) in twijfel getrokken. FH werd afgeschilderd als een gefabriceerde ziekte zonder cardiovasculair risico die in stand gehouden wordt zodat artsen onder invloed van de farmaceutische industrie LDL-verlagende medicatie kunnen voorschrijven. Als zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten distantiëren wij ons van deze onjuiste, onwetenschappelijke en voor dokters smadelijke en voor patiënten ondermijnende en gevaarlijke uitspraken.

Lees het volledige bericht

De Landelijke Transmurale Afspraak Stabiele angina pectoris is geautoriseerd

21 oktober 2020


De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele anginapectoris (SAP) is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Harteraad. De LTA SAP is 21 oktober 2020 verschenen.

Lees het volledige bericht

Einthoven Dissertatieprijzen 2020

5 oktober 2020


Tijdens de Translational Cardiovascular Research Meeting van het Netherlands Heart Institute(NL-HI)en DCVA op donderdag 24 juni 2021 worden de Einthoven Dissertatieprijzen 2020 uitgereikt.

Lees het volledige bericht

COVID-19 - Capacity - DCVA:
1 op de 10 coronapatiënten krijgt hartproblemen tijdens ziekenhuisopname

5 oktober 2020    Bron: Hartstichting


Iets meer dan 1 op de 10 van de coronapatiënten die in het ziekenhuis terechtkomt, krijgt hartproblemen. Dit blijkt uit een grote studie bij 3011 coronapatiënten, die de Hartstichting steunt. De resultaten worden deze maand gepubliceerd in een vaktijdschrift.

Lees het volledige bericht

Cardiologie in het nieuws: 
Eeuwenoud medicijn verlaagt kans op nieuwe hart- of vaatziekte bij hartpatiënten met 30%

2 september 2020


Een ontstekingsremmend medicijn dat al eeuwen wordt gebruikt voor jicht, blijkt hart- en vaatziekten te voorkomen bij patiënten die ooit een hartinfarct hebben gehad of last hebben van vernauwde kransslagaders. Een lage dosis van het medicijn Colchicine verlaagt de kans hierop met 30%. Deze veelbelovende ontdekking presenteren de LoDoCo2 onderzoekers op het (virtuele) Congres van de European Society of Cardiology (ESC) in Amsterdam en in het toptijdschrift The New England Journal of Medicine.

Cardiologie in het nieuws: 
Onderzoek: vaker hartritme herstellen kan leiden tot minder beroertes en infarcten

31 augustus 2020

Bron: NOS NIEUWS • 29-08-2020

Een deel van de mensen met de hartritmestoornis 'boezemfibrilleren' is beter af met een andere behandeling dan ze nu krijgen. Dat schrijven onderzoekers vandaag in het vakblad 
The New England Journal of Medicine. Naar verwachting kunnen daarmee in Nederland jaarlijks bij enkele honderden patiënten beroertes, hartfalen en hartinfarcten worden voorkomen.
Ook neemt de kans op overlijden af.

NVVC in het nieuws: Onderzoek: beschadigde hartspieren ontdekt bij coronapatiënten

27 juli 2020

Bron: NOS NIEUWS • 27-07-2020, 22:40

Nieuw onderzoek lijkt te bevestigen dat het coronavirus niet alleen de longen kan beschadigen, maar ook het hart. Een aantal Duitse artsen van het academisch ziekenhuis in Frankfurt onderzocht honderd genezen coronapatiënten. Bij zestig vonden ze tekenen van ontsteking in spierweefsel van het hart. Op MRI-scans was vervolgens te zien dat daardoor bij 32 van hen littekenweefsel is ontstaan.

Nieuw bestuur NVVC Connect

20 juli 2020

In augustus 2020 zal NVVC Connect een andere structuur krijgen om de volgende fase van het Connect programma te begeleiden. Een drietal commissies zal worden ingesteld (Commissie Landelijk, Commissie Regionaal en Commissie Innovatie) onder een nieuw bestuur. Het nieuwe NVVC Connect bestuur neemt daarmee het stokje over van de huidige stuurgroep die bestond uit Petra van Pol als voorzitter, Martin Hemels (voor Connect-AF), Maarten-Jan Cramer (voor Connect-ACS) en Dirk Lok (voor Connect-HF). Het NVVC bestuur is verheugd te kunnen melden dat cardioloog en oud-Federatie voorzitter Marcel Daniëls aantreedt als voorzitter van het nieuwe NVVC Connect bestuur.

Lees het volledige bericht

Netwerkgeneeskunde bij hartfalen: Hoe doe je dat?

13 juli 2020

Hartfalen eerder herkennen, patiënten sneller terugverwijzen naar de eerste lijn en onnodige verwijzingen voorkomen. De inzet van netwerkgeneeskunde bij de grote groep hartpatiënten werpt zijn vruchten af. Maar hoe pas je netwerkgeneeskunde nou concreet toe? De Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het programma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zetten in deze nieuwe implementatiekaart   alle stappen op een rij.

Lees het volledige bericht

Geautoriseerd: NVVC Leidraad “Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden”

29 juni 2020

Deze praktische leidraad is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en gericht op het adequaat herkennen, diagnosticeren en behandelen van patiënten met (verdenking op) coronaire vaatdysfunctie. Omdat de standaard diagnostiek bij angineuze klachten gericht is op het evalueren van obstructief coronairlijden, wordt coronaire vaatdysfunctie als oorzaak van de klachten vaak niet meegenomen in de differentiaal diagnose.

Lees het volledige bericht

Twee cardiologische onderzoeken gehonoreerd voor subsidie Veelbelovende Zorg
18 juni 2020


Vandaag is bekend geworden dat van de vier klinische onderzoeken naar veelbelovende, nieuwe behandelingen twee cardiologische onderzoeken gehonoreerd zijn. Zij hebben samen ruim € 8 miljoen subsidie gekregen uit de regeling Veelbelovende Zorg.

Nieuw consortium voor betere zorg op het gebied van atriumfibrilleren
8 juni 2020


Op 1 juni startte het nieuwe CUSTOM-AF consortium. Binnen dit consortium bundelen de Hartstichting, NVVC Connect en de DCVA (Dutch CardioVascularAlliance) de krachten voor optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren.Het uiteindelijke doel is het voorkomen van herseninfarcten veroorzaakt door atriumfibrilleren.

Honderdduizenden hartpatiënten meegezogen in de slipstream van het coronavirus
15 mei 2020


Het coronavirus werpt een schaduw over de zorg. Zo’n tweehonderdduizend hartpatiënten in Nederland hebben als gevolg van de corona-uitbraak geen tijdige zorg genoten. Dit leidt voor tienduizenden hart- en vaatpatiënten tot vroegtijdig overlijden en tot verlies van kwaliteit van leven. Wat kunnen we leren om te voorkomen dat de reguliere zorg niet opnieuw in het gedrang komt?

COVID-19 Persbericht Hartstichting, Harteraad en NVVC over hartrevalidatie op afstand
14 mei 2020


Tienduizenden hartpatiënten missen door COVID-19-uitbraak belangrijke behandeling - NVVC, Harteraad en Hartstichting roepen op hartrevalidatie op afstand in te zetten

Ziekenhuizen gezocht voor onderzoek naar bloeddrukverlager en COVID-19
21 april 2020


Cardiologen onderzoeken in samenwerking met de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) of het veel voorgeschreven medicijn Valsartan ernstige vochtophopingen in de longen bij COVID-19 kan voorkomen. Aan het Praetorian-COVID-onderzoek doen nu vijf ziekenhuizen mee. Initiatiefnemers en onderzoeksleiders Niels van Royen en Roland van Kimmenade (Radboudumc) roepen collega’s van andere ziekenhuizen dringend op om mee te doen.

Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf acute klachten melden
1 april 2020


Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met 50% is gedaald. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting vinden dit bijzonder verontrustend. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen.

Acute klachten wel melden!
Oproep aan hart- en vaatpatiënten

27 maart 2020

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) wil hart- en vaatpatiënten oproepen om zich bij acute hartklachten wel bij de behandelend arts te melden, ook in deze tijd van het coronavirus.

Het is belangrijk dat u niet te lang doorloopt met ernstige klachten, zie ook het NOS nieuwsbericht hierover:
Zorgen op spoedeisende hulp om wegblijvende patiënten: 'Kom vooral wel'

CAPACITY REGISTRY: direct leren van COVID-19 en cardiovasculaire complicaties   

23 maart 2020

De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) heeft het initiatief genomen om een registratie op te zetten voor COVID-19 en cardiale complicaties. Deze registratie sluit aan bij de WHO registratie voor COVID-19, maar focust op cardiale aspecten en gaat vandaag van start. Deelname is eenvoudig (o.a. niet WMO plichtig) en wordt gefaciliteerd door DCVA partners. De Werkgroep Cardiologische centra Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ondersteunen dit belangrijke initiatief en roepen u op om een bijdrage te leveren.


Contact: CAPACITY@dcvalliance.nl   

Website: https://capacity-covid.eu/

Bestuursbericht: gebruik van ACE-remmers en ARB’s bij COVID-19 infecties
18 maart 2020

Naar aanleiding van berichten uit China en een recent rapport in The Lancet is onrust ontstaan over het gebruik van ACE-remmers en ARB’s bij patiënten met COVID-19 infectie.
De NVVC verwijst u hiervoor naar het standpunt van de Council of Hypertension en de European Society of Cardiology gedateerd 13 maart 2020, waarin wordt benadrukt dat er geen bewijs is voor een schadelijk effect van deze middelen in de context van de COVID-19 pandemie.
De Council of Hypertension beveelt artsen en patiënten met nadruk aan om hun gebruikelijke anti-hypertensieve therapie te continueren.

COVID-19 – bericht van het NVVC bestuur

16 maart 2020

Beste leden,


De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) volgt het nieuws en het advies over COVID-19 van het RIVM en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Voor uw dagelijkse werk adviseren wij u de aanwijzingen te volgen van uw lokale crisisteam en ARBO dienst en op de hoogte te blijven van de dagelijkse updates van het RIVMGebundelde informatie over COVID-19 is terug te vinden op de website van de FMS.


Lees het volledige bericht