NVVC Nieuws

Primeur: een nieuw cardiologisch aandachtsgebied: Preventieve Cardiologie 
27 mei 2024

De Europese cardiologische gemeenschap (ESC) heeft een transitie ingezet om naast aandacht voor behandeling, ook meer in te zetten op het voorkomen van cardiovasculaire ziektes. Ook de NVVC heeft preventie als speerpunt aangemerkt. 
De ESC/ EAPC heeft in 2021 een curriculum opgesteld voor een fellowship ‘Preventive Cardiology’. Dit omvat een theoretisch gedeelte met een kennistoets, alsmede een praktijkgedeelte. De afgelopen jaren hebben de werkgroepen Sport en Cardiologie en Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie (CPH) dit vertaald naar een opleidingsdocument voor de Nederlandse praktijk voor een 2-jarig aandachtsgebied Preventieve Cardiologie. We kunnen nu met trots aankondigen dat dit document recent is goedgekeurd door het bestuur van de NVVC.

Lees het volledige bericht

Artsen slaan alarm | Hartekreet over gevaren van vapen
16 april 2024

Artsen slaan vandaag massaal alarm over de gevaren van vapen voor jongeren. Maar liefst 1 op de 5 jongeren heeft in het afgelopen jaar weleens een vape gebruikt.* Er zijn zelfs al basisschoolkinderen die beginnen met vapen.

Lees het volledige bericht

Vereisten voor patiëntenvoorlichting ICD implantatie
25 maart 2024

Het verbetersignalement Zinnige Zorg Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator van het Zorginstituut Nederland maakte inzichtelijk dat de voorlichting, op met name de websites van ziekenhuizen, m.b.t. ICD-therapie in Nederland erg heterogeen is en inhoudelijk duidelijk kan worden verbeterd.
Lees het volledige bericht

Koningin Máxima bezoekt VieCuri voor CLEAR-CAD
23 januari 2024

Met trots kunnen we vertellen dat Koningin Máxima tijdens een bezoek aan ZE&GG uitleg kreeg over de grootste zorgevaluatie van Nederland, te weten de CLEAR-CAD studie. Het bezoek van Koningin Máxima aan ZE&GG vond plaats in VieCuri Medisch Centrum. Tijdens de rondleiding legde cardioloog Joan Meeder en zijn collega radioloog Luc Carati de CLEAR-CAD studie uit aan Koningin Máxima. 
Lees het volledige bericht

Einthoven dissertatieprijzen 2023

30 november 2023

Tijdens de Translational Cardiovascular Research Meeting van DCVA en het Netherlands Heart Institute (NLHI) op donderdag 20 en 21 juni 2024 worden de Einthoven Dissertatieprijzen 2023 uitgereikt. 
​De Einthoven dissertatieprijzen zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en het NLHI voor de beste cardiovasculaire proefschriften. 

Lees het volledige bericht

NHJ zoekt nieuwe hoofdredacteur

18 september 2023

Graag vragen we uw aandacht voor de vacature Editor in Chief van het Netherlands Heart Journal (NHJ); het wetenschappelijke tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. 
Bent u die praktiserende cardioloog, die wetenschappelijk onderlegd en breed georiënteerd is en heeft u uw sporen verdiend binnen onze vereniging? Dan nodigen we u van harte uit te solliciteren!

Lees het volledige bericht

Isala maakt Hartcentrum toekomstbestendig

5 juli 2023

Isala zoekt nieuwe collega’s die met vertrouwen, ambitie en een vastberadenheid willen bijdragen aan toekomstbestendige hartzorg. Hoewel Isala Hartcentrum geconfronteerd werd met uitdagingen in het verleden, werken ze vol energie om de zorg te verbeteren, de wachtlijsten te verkorten en om een fijne werksfeer te creëren.
Hiervoor heeft het Hartcentrum extra expertise en capaciteit nodig. Bij uitzondering wil het NVVC-bestuur u via deze weg graag wijzen op de vacatures die op dit moment openstaan; dit zijn zowel vacatures voor een maatschapspositie als een aanstelling als Specialist in Dienst van Specialisten.

Lees het volledige bericht

Update landelijke werkgroep Prehospitale triage Pijn op de Borst

30 mei 2023

Prehospitale triage van cardiale patiënten heeft, zowel binnen als buiten onze beroepsgroep, steeds meer aandacht verkregen. De toenemende interesse voor dit onderwerp komt deels voort uit de toenemende patiënten zorgvraag in combinatie met beperkte opname capaciteit en zorgmiddelen. Tevens zijn er diverse recente ontwikkelingen gaande op het gebied van point-of-care troponine (POCT). Om hier landelijke consensus en passende aanbevelingen over te krijgen, is er in februari 2023 een nationale werkgroep ‘Prehospitale Triage Cardiologie’ opgezet, onder auspiciën van de NVVC. Naast deze werkgroep, hebben we een klankbord opgesteld bestaande uit experts die het consensus document zullen voorzien van feedback/belangrijk commentaar.

Lees het volledige bericht

Winnaars abstract sessies NVVC Voorjaarscongres 2023

20 april 2023

Electrophysiology

Melinda Ruiz (Curacao Medical Center, Curacao)

General & HF 
Anouk Achten (MUMC, Maastricht)

Imaging
Lars Witte (Amsterdam UMC, Amsterdam)

Intervention I
Deborah van den Buijs (Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk)

Intervention II
Elma Peters (Amsterdam UMC, Amsterdam)

Alle geaccepteerde abstracts worden gepubliceerd in The Netherlands Heart Journal (NHJ) 

U vindt de abstracts op www.cardiologie.nl.

De Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD) is een bewezen levensreddende therapie voor patiënten met een verhoogde kans op een acute hartdood.

15 februari 2023

De Nederlandse vereniging voor cardiologie (NVVC) en de patiëntenorganisatie Stichting ICD dragers Nederland (STIN) hebben grote zorgen over de gevolgen van berichten in de media die de zorg voor patiënten met hartziekten die een Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD) plaatsing hebben ondergaan of moeten ondergaan in twijfel trekken. Deze berichten roepen negatieve reacties en twijfel op bij patiënten en wij willen graag enkele zaken verhelderen.

Lees het volledige bericht

Zinnige Zorg bij Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD) (verdiepingsfase)

6 februari 2023

Bron: Zorginstituut Nederland

Een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) wordt gegeven aan mensen met een verhoogd risico op plotse hartdood. De behandeling van hartaandoeningen is door innovatieve zorg sterk veranderd. Maar de richtlijnen van cardiologen voor het plaatsen van een ICD zijn verouderd en gebaseerd op studies van soms wel 20 jaar oud. Hierdoor krijgen patiënten mogelijk onnodig een ICD. Het plaatsen van een ICD heeft ook nadelen, zoals het optreden van (ernstige) complicaties, onterechte shocks en psychische belasting. In dit Zinnige Zorg-verdiepingstraject onderzoekt het Zorginstituut samen met betrokken partijen welke verbetermogelijkheden er zijn.

Lees het Verbetersignalement Zinnige Zorg Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD)

Actief opsporen van boezemfibrilleren kan 3.000 beroertes voorkomen 

6 februari 2023

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) roept de overheid op te investeren in screening naar de ritmestoornis boezemfibrilleren. Uit een recente economische analyse1, geïnitieerd door de NVVC, blijkt dat vroegtijdig opsporen van boezemfibrilleren duizenden beroertes kan voorkomen zonder dat dit gepaard gaat met substantieel hogere kosten. 

ICD's voor hartpatiënten

2 februari 2023

De Nederlandse vereniging voor cardiologie (NVVC) heeft kennis genomen van een artikel in de Volkskrant betreffende zorg voor patiënten met hartziekten die een Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD) plaatsing hebben moeten ondergaan of moeten ondergaan, naar aanleiding van een beleidsstuk van het Zorginstituut Nederland (ZiN). Het artikel roept helaas allerlei negatieve reacties en twijfel op bij patiënten en wij willen graag enkele zaken verhelderen.

Eerder screenen: hartfilmpjes moeten kans op beroerte verminderen

30 januari 2023
Bron: RTL Nieuws


Hartspecialisten willen dat er bij ouderen eerder en meer hartfilmpjes worden gemaakt. Zo kan de hartritmestoornis 'boezemfibrilleren', die de kans op een beroerte vergroot, vroeger vastgesteld worden. "Het is van belang om een patiënt vooraf te vinden." Dit zegt Joan Meeder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) tegen RTL Nieuws. 

Eerste Innovatieagenda NVVC gepubliceerd

19 december 2022

Cardiologie is bij uitstek een technisch-praktisch vakgebied met een niet-aflatende stroom aan innovaties in diagnostiek en therapie. Om de evaluatie en integratie van innovaties te faciliteren in een sterk gereguleerd toelatingsproces in Nederland, heeft de NVVC besloten om jaarlijks een Innovatieagenda vast te stellen voor breed gedragen vernieuwingen in het vakgebied.

Webinar landelijk opleidingsplan cardiologie 2023

14 december 2022

WEBINAR OPLEIDINGSPLAN 2023
Dinsdag 31 januari | 19:00-21:00 uur
Doel: Informeren over de belangrijkste wijzigingen in het opleidingsplan en de implementatie in de praktijk
Voor wie: opleiders en AIOS 

In memoriam: Albert Bruschke (erelid van de NVVC)

12 december 2022

Albert Bruschke (1935-2022), grondlegger van de Nederlandse coronaire arteriografie
Na zijn studie geneeskunde in Leiden en twee jaar interne geneeskunde in het vroegere St Elizabeth ziekenhuis in Tilburg, koos Albert Bruschke in 1963 voor de opleiding cardiologie in het St Antonius ziekenhuis Utrecht onder leiding van 1963 Dr CLC van Nieuwenhuizen. Na zijn registratie als cardioloog (1966), verdedigde hij in 1970 in de Rijks Universiteit Groningen zijn academische thesis “The diagnostic significance of the coronary arteriogram”. In de jaren ’70 was er nog geen sprake van directe chirurgische revascularisatie of katheter interventie van coronaire afwijkingen: arteria mammaria implantaties in de hartspier, de Vineburg procedures en interpositie grafts werden toen gebruikt. De ziekenhuis sterfte van hartinfarct was toen nog 10 tot 15%. Routine coronaire arteriografie moest zich nog over ons land verspreiden.

Impactanalyse NZa gepubliceerd

6 december 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op dinsdag 6 december de impactanalyse van de gevolgen van concentratie van zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking overhandigd aan minister Kuipers. De minister verzocht in maart dit jaar de NZa deze impactanalyse te maken.

De minister wil de maand december benutten om met betrokken patiëntenorganisaties, de bestuurders van de universitaire medische centra en de wetenschappelijke verenigingen te spreken. Begin 2023 neemt hij een definitief besluit over concentratie van deze vorm van zorg.

Ook de wetenschappelijke verenigingen voor Kindergeneeskunde (NVK), Cardiologie (NVVC) en Thoraxchirurgie (NVT) hebben het rapport van de NZa ontvangen en gaan hierover in december met de minister in gesprek. Na het definitieve besluit van de minister komen de drie verenigingen met een reactie.

Voor meer informatie kijk op de site van NZa.


Berichtgeving Isala raakt ons allemaal

18 oktober 2022


Het NRC heeft 17 oktober artikelen gepubliceerd over het lopend onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar een aantal cardiologen die werkzaam waren/zijn in het Isala ziekenhuis in Zwolle en verdacht worden steekpenningen te hebben aangenomen van een leverancier in hartapparatuur. De NVVC is aangedaan door deze berichtgeving. We merken dat het cardiologen raakt; wij krijgen vragen van verontruste leden, cardiologen krijgen in hun spreekkamer vragen van patiënten; we krijgen vragen van collega medisch specialisten. Het raakt niet alleen de collega’s in het Isala, maar ons allemaal. Omdat het zo ver afstaat van waar wij als cardiologen en wetenschappelijke vereniging voor staan.

 

In de verschillende samenwerkingen met de medische industrie verlangt de NVVC een hoge mate van integriteit en professioneel en ethisch gedrag van haar leden. Dit dragen wij ook actief uit naar onze leden. Er kunnen op het gebied van innovaties grote belangen spelen. Er kan betaald worden voor de inzet van professionals als naast de dagelijkse klinische werkzaamheden additioneel werk wordt geleverd om bij te dragen aan onderzoek/innovatietrajecten ten behoeve van verbetering van de patientenzorg. Om hier goed mee om te kunnen gaan, moet integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. In dat kader is de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNMG relevant. Ook hanteert de NVVC de Gedragscode integriteit voor bestuurders en functionarissen van de NVVC en een jaarlijks in te vullen Conflict of Interest statement.

 

De NVVC staat volledig achter het feit dat bij verdenkingen van fraude er onderzoek gedaan wordt door de daartoe bevoegde instanties. Want dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Te allen tijde moet het patientenbelang voorop staan. Al eerder heeft de NVVC aangegeven dat wij iedere vorm van zelfverrijking verwerpen en alhoewel we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten – want ook voor deze betrokkenen geldt, dat men onschuldig is tot het tegendeel bewezen wordt – vinden wij dit uiterst schadelijk voor het vertrouwen in onze beroepsgroep.

Einthoven Dissertatieprijzen 2022

17 oktober 2022
Tijdens de Translational Cardiovascular Research Meeting van het Netherlands Heart Institute(NL-HI)en DCVA op donderdag 22 en 23 juni 2023 worden de Einthoven Dissertatieprijzen 2022 uitgereikt.
Iedereen die in 2022 in Nederland is gepromoveerd op een cardiovasculair onderwerp, kan meedingen naar deze prijs. Bent u in 2022 gepromoveerd op een cardiovasculair onderwerp, stuur dan uw proefschrift in. Kent u gepromoveerden die voor de prijs in aanmerking kunnen komen dan verzoeken wij u vriendelijk hen op deze prijs te wijzen.
Lees het volledige nieuwsbericht

Reactie naar aanleiding van berichtgeving NOS/Nieuwsuur d.d. 14-09-2022

15 september 2022

De onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur bekeken betalingen uit de medische industrie aan artsen. Uit hun onderzoek blijkt dat cardiologen in vergelijking met andere artsen vaker vergoedingen ontvangen. ‘Betalingen zijn niet ongewoon, want medische bedrijven sponsoren regelmatig specialisten om bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren.' Maar, 'deze samenwerkingen worden niet altijd gemeld en dat zou wel moeten’, schrijven NOS en Nieuwsuur.


Waarom werken cardiologen samen met de industrie? Hoe lopen de betalingen en welke gedragscodes gelden er voor artsen als zij samenwerken met de medische industrie? Op deze en meer vragen geeft de NVVC in dit artikel antwoord.
Lees het volledige nieuwsbericht

Persbericht
Onderzoek toont grote impact van COVID-19 op cardiologische zorg

Onderzoeksrapport van NVVC, NZa en LOGEX brengt aanzienlijke impact van COVID-19 op de cardiologische zorg in Nederland in kaart.

11 juli 2022

De verwijzingen naar de cardiologische zorg daalden op het hoogtepunt van de pandemie met 79 procent. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘COVID-19 en de Cardiologie in Nederland’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en LOGEX, Europees leider in healthcare analytics. In dit rapport zijn gezamenlijk door deze partijen de kwantitatieve effecten van de pandemie op de cardiologische zorg in kaart gebracht voor de periode 2020 en 2021.

Lees het persbericht

Landelijke assistentendag cardiologie 2022: Green Heart, Green Mind. – A Healthy Ecosystem for Patient and Doctor - Schrijf je in! 
1 juli 2022

Dit jaar staat de LAC in het teken van duurzaamheid: niet alleen duurzame cardiologische zorg, maar ook duurzame inzetbaarheid van de cardioloog van de toekomst.
In De Balie in Amsterdam wordt er een gevarieerd programma verzorgd met voordrachten, workshops en een debat voor AIOS, ANIOS, arts-onderzoekers en andere geïnteresseerden vanuit het hele land.
Meer informatie & aanmelden
Berichtgeving
23 juni 2022

De afgelopen dagen hebben verschillende leden ons benaderd om hun zorgen te uiten over de situatie in het Isala. Dat bij verdenkingen van fraude, door verschillende medisch specialisten in meerdere ziekenhuizen, onderzoek gedaan wordt door de bevoegde instanties is iets waar de NVVC volledig achter staat. Uiteraard verwerpen wij iedere vorm van zelfverrijking.
We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.

Namens het NVVC bestuur,

Joan Meeder
Abstracts NVVC Najaarscongres 2022

20 juni 2022

Het NVVC Najaarscongres vindt plaats op 3 en 4 november op Papendal te Arnhem. Het is tot 29 augustus mogelijk om een abstract in te sturen voor de wetenschappelijke parallelsessies. Wij roepen alle leden, en de A(N)IOS, arts-onderzoekers, VS en PA in het bijzonder, op om een abstract in te dienen via het abstractformulier.
Resultaten Loopbaanmonitor 2022 gepubliceerd

15 juni 2022

96% van de aios en medisch specialisten is trots op het werk en 92% is enthousiast over zijn of haar baan. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder aios en medisch specialisten naar hun loopbaanontwikkeling. Uit de resultaten van deze eerste Loopbaanmonitor Medisch Specialisten komen enkele breed gevoelde knelpunten naar voren zoals ontevredenheid over de werkdruk en over de balans tussen werk en privéleven.
Promotie eerste Dutch-AF promovendus

19 mei 2022

Op woensdag 8 juni a.s. zal drs. Jaap Seelig zijn proefschrift getiteld ‘Quality of contemporary anticoagulation management in atrial fibrillation’ verdedigen aan de Universiteit van Maastricht (promotor Professor Hugo ten Cate, co-promotoren dr. Martin Hemels en dr. Ron Pisters). 

Lees verder
NVVC Procedure Innovatie

13 mei 2022

Het doel en de opzet van de Procedure Innovatie is om vanuit de NVVC veelbelovende innovaties op cardiologisch gebied zo snel mogelijk, via een zorgvuldig proces, toegankelijk te maken voor de patiënt. Daarvoor is het nodig dat innovaties in de cardiologische zorg goed en tijdig in beeld komen van de NVVC. 

Lees verder
Joan Meeder: “Wetenschappelijke bewijs van genderverschillen toepassen in de praktijk.”

6 mei 2022

In een interview met Spreekuur magazine blikt Joan Meeder terug op de groei en verbetering van de cardiologische zorg, en hoe deze steeds meer oog heeft voor vrouwen met hartklachten.

Lees verder

NVVC Jaarverslag 2021

29 april 2022
In 2021 is er door alle commissies, werkgroepen, kamers, en het bestuur en bureau van de NVVC hard gewerkt aan de beleidsdoelen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). In dit jaarverslag krijgt u een overzicht van de belangrijke dossiers vanuit het gezichtspunt van de Raad van Toezicht en kunt u vervolgens per speerpunt van de beleidsvisie lezen waaraan de NVVC in 2021 gewerkt heeft.

Presentaties NVVC Voorjaarscongres 2022
29 april 2022

De presentaties van het NVVC Voorjaarscongres zijn (mits vrijgegeven voor publicatie) voor leden in te zien op het NVVC Netwerk

Congresnieuws

25 april 2022
NVVC leden kunnen uitgebreide verslagen van de sessies van het geslaagde NVVC Voorjaarscongres te 's-Hertogenbosch teruglezen op het NVVC Netwerk.
Op deze nieuwspagina vindt u artikelen over de Einthoven dissertatieprijzen, de NVVC erepenning voor Marcel van der Linde en de Durrer prijzen 2022.

Cardioloog Joan Meeder: ‘Preventie wordt een van onze speerpunten’

31 maart 2022
bron: www.tabaknee.nl
“Als je ziet hoe nu tegen roken wordt aangekeken, hebben we als maatschappij grote stappen vooruit gezet”, stelt Joan Meeder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Hij pleit voor een genuanceerde aanpak “We moeten de nadruk leggen op wat goed voor iemand is.”
Lees verder

Reactie NVVC naar aanleiding van Amerikaanse studie naar gevolgen COVID-19 op hart en vaten

23 februari 2022

Deze week is er in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine een onderzoek verschenen over het risico op hart- en vaatziekten na COVID-19. De onderzoekers concluderen op basis van het onderzoek dat mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten binnen één jaar na de infectie. Het onderzoek heeft wereldwijd veel stof doen opwaaien. 

Lees verder

Meer inzicht in loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten

14 februari 2022

​De Federatie Medisch Specialisten, LAD en De Jonge Specialist (DJS) vragen alle 30.000 aios en medisch specialisten om de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022 in te vullen. Goede cijfers over de loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten ontbreken. Met de loopbaanmonitor willen ze meer inzicht krijgen in hoe hun loopbaan zich ontwikkelt, van opleiding tot pensioen, en knelpunten in de arbeidsmarktproblematiek in kaart brengen.

Lees verder